چند نمونه پروپوزال برای دانشجویان درس روش تحقیق

مقایسه کمال گرایی و سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونری و افراد عادی

بررسی رابطه کنترل ذهن با هوش هیجانی در دانش آموزان

پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

بررسی رابطه اضطراب شناختی و جسمانی با کمال گرایی در ورزشکاران

رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مدیران مدارس دخترانه شهر

بررسی نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان

بررسی ارتباط تعهد شغلی با خلاقیت در مدیران مدارس متوسطه

نقش واسطه ای همدلی در رابطه کیفیت زندگی با هوش عاطفی و هوش اخلاقی

مقایسه ویژگیهای شخصیت در افراد بزهکار و افراد غیر بزهکار

ارتباط احساس تعلق با اضطراب و استرس اجتماعی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه دوم تحصیلی

رابطه سازگاری اجتماعی با خود کنترلی و عملکرد خانواده در دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

ارتباط تعهد سازمانی با امنیت شغلی و استرس شغلی در معلمان مقطع ابتدایی

بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی ـ رفتاری بر احساس تنهایی و خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی

ارتباط پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی

 مقایسه استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه کاری با سطوح یادگیری به شیوه خود تنظیمی در دانش آموزان متوسطه دوم

مقایسه تدریس اثربخش از نظر معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

ارتباط سرمایه اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی ارتباط طرد - پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان ابتدایی

بررسی ارتباط مسئولیت پذیری و کمال گرایی با جهت گیری هدف در دانشجویان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت جرات‏ ورزی بر تصمیم‏ گیری و کمال ‏گرایی دانش آموزان متوسطه دوم

 بررسی رابطه خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان متوسطه اول

  بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

 مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دانش آموزان دختر

  اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

  بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با مشکلات رفتاری کودکان در دانش آموزان مقطع ابتدایی

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش ‌فعالی در کودکان  

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم با ناسازگاری زناشویی والدین

بررسي اثر بخشی درمان فراشناختي در افزايش عزت نفس و کاهش پرخاشگري نوجوانان بزهکار

بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری نوجوانان و استرس والدینی

تاثیر مشاوره گروهی عقلانی عاطفی رفتاری ، بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان متوسطه دوم

مقایسه سبکهای تفکر و انگیزش پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر با عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول براساس خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با مشکلات رفتاری کودکان در دانش آموزان مقطع ابتدایی

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش ‌فعالی در کودکان

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم با ناسازگاری زناشویی والدین

بررسي اثر بخشی درمان فراشناختي در افزايش عزت نفس و کاهش پرخاشگري نوجوانان بزهکار

بررسي اثر بخشی درمان فراشناختي در افزايش عزت نفس و کاهش پرخاشگري نوجوانان بزهکار

بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری نوجوانان و استرس والدینی

مقایسه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان عادی و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان و اختلال ‌های یادگیری بر اساس سبک فرزند پروری والدین

بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری مبتنی بر خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه فزون کنشی

اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

اثر بخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

 مقایسه سبک های فرزند پروری (سهل گیر، اقتدارگرا و استبدادی) دانش آموزان پسر از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی

  اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

 بررسی اثر بخشی بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 6-4 سال

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی

بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان

بررسی رابطه‌‌ رضایت از زندگی دانش آموزان با تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ تحصیلی

اثر بخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان و استرس والدین

اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری و روان نمایش گری بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگی

  پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین

  بررسی تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان

 رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم

ارتباط هوش هیجانی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان متوسطه دوم

بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان

بررسی رابطه اعتیاد به فناوری اطلاعات با راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان متوسطه دوم

پیش بینی اعتیاد اینترنتی بر اساس ویژگی های شخصیتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت در دانشجویان

 بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

بررسی رابطه سازگاري زناشويي با تصوير بدني و عزت نفس در زنان شاغل

بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان متوسطه دوم

رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان متوسطه دوم

پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین

اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان

مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

بررسی ارتباط شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر متوسطه اول

مقايسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در تربیت بدنی از نگاه معلمان تربیت بدنی

 رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع متوسطه اول

مطالعه كیفی ابعاد سیطره جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در پرستاران

مقایسه ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله ای و میزان استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

اثربخشی نقاشی‌درمانی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان

بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران

ررسی رابطه‌‌ تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی

بررسی میزان تاًثیر نوع برخورد والدین هنگام مواجهه با مشکلاتشان بر روی سازگاری کودکان پیش دبستانی

بررسی سبک های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان

مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار

بررسی تاثیر مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی افراد مبتلا به دیابت

رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

مقایسه ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله ای و میزان استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

ارتباط سبک فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس رابطه سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین

اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در دانش آموزان متوسطه اول

ارتباط سبک فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه اول

بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد

پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان

مقایسه میزان اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی

رابطه خودکارآمدی توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم

بررسی اثربخشی برنامه آموزش شادی مارتین سلیگمن بر راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه - بیش فعالی در کودکان

تاثیر عامل آموزشی متحرک در چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش آموزان

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی و شادکامی نوجوانان

 بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مادران بر تعارض والد- فرزند و ابعاد فرزند پروری اقتداری مادران

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع ابتدایی

ارتباط کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

تاثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان

بررسی ارتباط مسئولیت پذیری و کمال گرایی با جهت گیری هدف در دانشجویان

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

بررسی رابطه بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی

تاثیر بازخورد نوشتاری و کلامی معلم در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

بررسی رابطه امنیت شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی

بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

تأثير آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

مقایسه سبک های دلبستگی، مهارت های مقابله ای، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری درافراد مبتلا به اعتیاد و افراد عادی

مقایسه تاثیر مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر سلامت روانی ، تاب آوری و امیدواری دانشجویان

مقایسه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری

بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در سالمندان

بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان سازمان ...

بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی

عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری

بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه بانک های دولتی در ...

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی ) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ...

بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در ...

مقایسه ابعاد کمال گرایی، سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست

پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبكیه چشم

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه ...

مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی

رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش آموزان

ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر ...

پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان ...

عوامل دخیل در رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش دلفی

اثربخشی معنا درماني گروهی بر کیفیت زندگی و تغییر سبک دلبستگی

بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ بدنی، طرحواره‌ ظاهر، خویشتن پنداره و وارسی بدن بر تن انگاره، به منظور تدوین مدلی ساختاری درباره‌ نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر ...

مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و امید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

ارتباط رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و عادی

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی – حرکتی شهرستان ...

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي شهر ...

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین

مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

ارتباط ویژگی های شخصیت و ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه ...

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ...

بررسی ارتباط بین آلکسی تایمیا و تیپ شخصیتی D با سبک های ابراز هیجان

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزند پروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان های شهر ...

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر ...

رابطه شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی

رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره متوسطه اول

بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ...

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک ...

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان

مقايسه ويژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان معتاد به اينترنت و کودکان عادی در مدارس ابتدايی شهر ...

بررسی ارتباط طرد - پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر ...

ارتباط بین عزت نفس و خلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه ...

بررسی ارتباط بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر ...

بررسی رابطه رهبر- عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان ...

تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه ...

بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر ...

بررسی تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری

مقایسه سبک های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ...

پیش ‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏ های دلبستگی و سبک‏ های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود كیفیت روابط زناشویی زوجین شهر ...

مقایسه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری

مقایسه توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیركلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه فزون کنشی

بررسی سبک های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر ...

بررسی تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهر ...

بررسی نقش پیش بینی کننده اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان ...

بررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری

پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال ‌های یادگیری بر اساس سبک فرزند پروری والدین

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه - بیش فعالی در کودکان

 تأثیر آینه درمانی بر توانایی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه‌کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان ...

بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 40-16 سال شهر ... به مصرف مشروبات الکلی در سال ...

عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

مقایسه سبک های هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبک های مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی

بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی

بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود كیفیت روابط زناشویی زوجین شهر ...

رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ...

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر ...

مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی ...

بررسی تاثیر گروه درمانی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی دانشجویان متأهل

مقایسه سبک های والدینی، کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی شهر ...

مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان شناختی (ارائه مدل)

بررسی تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

رابطه فرایندهای پذیرش و ذهن آگاهی با رضایت زناشویی و پریشانی هیجانی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی

رابطه نگرش به خیانت با رضایت زناشویی و طلاق عاطفی با نقش میانجی استفاده از شبکه های اجتماعی

رابطه دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله روانشناختی بررسی نقش واسطه ای هویت معنوی

بررسی میزان تاًثیر نوع برخورد والدین هنگام مواجهه با مشکلاتشان بر روی سازگاری کودکان پیش دبستان

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه اول

بررسی میزان تاًثیر نوع برخورد والدین هنگام مواجهه با مشکلاتشان بر روی سازگاری کودکان پیش دبستانی

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانی

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه ... و دانشگاه ...

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود كیفیت روابط زناشویی زوجین

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر می زان دلبستگی پدر با نوزاد – یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی

اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان

پیش بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد

بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی در زنان ازدواج کرده قبل و بعد از 17 سالگی

مقایسه ی سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ پنجم دوره ابتدایی

شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها با رویکرد تحلیل شبکه فازی

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار

شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساری با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی

بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس

تاثيرآموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر

مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و میزان استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت

رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلی در معلمان مرد

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

بررسی نقش پیش بینی کننده اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان ها

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز در نگرش به مصرف سیگار در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر شهرکرد

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی

مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی

بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره آموزش زبان انگلیسی و عربی در دوره پیش دبستانی

مقایسه هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه

مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار

تعیین نقش پیش بین مکانیزم های دفاعی و نارسایی هیجانی در عملکرد ورزشی ورزشکاران

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و بیش‌فعالی در کودکان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

رابطه بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی

مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

رابطه فرایندهای پذیرش و ذهن آگاهی با رضایت زناشویی و پریشانی هیجانی زنان مواجه شده با پیمان‌شکنی زناشویی

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاري

بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان

پیش بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل

بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين

تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 6-4 سال

تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني

اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

مقايسه اثر بخشي مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل، بر سلامت رواني ، تاب آوري و اميدواري دانشجويان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان

تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی یک کارآزمایی بالینی تک سوکور

مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو

نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)

رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل

مقایسه مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

پیش بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون

رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی