انگیزش، هدف محور و انتخابی است، انگیزش، یادگیرندگان را برای تکمیل کردن کار و برآورد درک یک هدف عینی مطلوب رهنمون می سازد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان)

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
55 صفحه
شماره:
446


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

انگیزه، تلاش و نتایج عملی دانشجویان می تواند کمک بزرگی به کشف راهکارهایی برای ارتقای عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نماید. منابع موجود نشان می دهد که آموزش و یادگیری تحت تأثیر پنج عامل فراگیرنده، آموزش دهنده، برنامه، تجهیزات ومحیط آموزشی است که هریک از عوامل مذکور دارای ویژگی هایی هستند که می توانند در پیشرفت یادگیری تأثیرات متفاوتی داشته باشند (موسوی و جوادی ، 1390) .یکی از دستاوردهای بزرگ در طول سالهای دانشگاه اتمام موفقیت آمیز تحصیلات در مرکزی است که دانشجویان ثبت نام نموده اند و این امر از طریق برخورداری دانشجویان از انگیزش ممکن می باشد (زپکه و لیچ، 2009) .

دانشجویان در هنگام روبه روشدن با انواع تکالیف یادگیری از راهبرد های مشخصی برای مداخلات آموزشی استفاده می کنند شناخت این راهبرد ها گامی اساسی برای مداخلات آموزشی مناسب است. اریکسون معتقد است که پیشرفت در یادگیری و عملکرد بیشتر از آنکه تحت تأثیر میزان تمرین باشد متأثر از کیفیت ساعاتی است که صرف یادگرفتن وتمرین شده است (حسن زاده و بهرامی ، 1380) . یادگیری و انگیزه دانشجویان به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است و مشخص شده است که یادگیرنده های حقیقی کسانی هستند که احساسا تعلق به کلاس می کنند و در فعالیت های هدفمند مشارکت می نمایند (کراز و کتز، 2008) .

این یادگیرنده های حقیقی در طول دوران تحصیل انگیزه بالای خود را حفظ می کنند همانطور که انگیزه آنان برای یادگیری بهترین شاخص برای این است که آنان قصد دارند با یادگیری افزون شده تحصیلات خود را به پایان برسانند (ونستینکیست و همکاران، 2009) .

در سالهای اخیر، اهمیت انگیزش یادگیری با توجه به افزایش تعداد ثبت نام شدگان دانشگاهها و مزایای بسیاری که از با انگیزه بودن عاید دانشجویان می شود، افزایش یافته است. بررسی و نقش متغیر هایی که بتواند رابطه بین عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری رابررسی نماید بسیار حائز اهمیت می باشد و از جمله معایب تحقیقات در این زمینه استفاده از گروههای هدف خاص با حجم نمونه کم می باشد که تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه می کند.

15300تومان
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901