01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

مشخصات:
موضوع پروپوزال: عنوان : ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 22 صفحه
نوع فایل: word شماره 30
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

این تحقیق به منظور شناسایی وجود یا عدم وجود رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان انجام پذیرفته است. به همین منظور پس از نهایی شدن طرح، مطالعات نظری آغاز گردید.پس از جمع آوری اطلاعات، کار تجزیه و تحلیل و بررسی آنها ازطریق نرم افزارSPSS پیگیری شد.

نقشه عملی و مراحل اجرایی این پژوهش درشکل 3-1 نشان داده شده است.

روش تحقیق از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق پیمایشی ازنوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. متغیرهای تحقیق برای انجام هر تحقیق علمی باید متغیرهای آن را تعیین نمود. متغیر کمیتی است که در دامنه های معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد ، نمادی است که عدد یا ارزش به آن منتسب می شود (کرلینجر، 1374، 93).

متغیر مستقل متغیری است که اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. در این پژوهش متغیر مستقل هوش فرهنگی می باشد. متغیر وابسته این متغیر به منظور تعیین اثر متغیر مستقل، مشاهده و اندازه گیری می شود(دلاور، 1380، 38).

متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. در این پژوهش متغیر وابسته عملکرد کارکنان می باشد. ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

1- مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات درزمینه مبنای نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(Internet)استفاده شده است.

2- تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه شامل 40 سوال است. درطراحی این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش ازطیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود در پایان پرسشنامه یک سوال باز نیز ارائه شده است.

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایانی پرسشنامه تعیین شود. شکل کلی و امتیازبندی طیف لیکرت در این پرسشنامه به صورت زیر است؛

 

شماره 30

 

20000تومان

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب تخصصی جدیدترین موضوعات، و تنظیم تخصصی پروپوزال روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی:
مشاور:ایران پژوهش
شماره تماس: 09011853901
 


 

نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

نکات مهم:

1-این پروپوزال ها جنبه آموزشی دارد و توسط اساتید ایران پژوهش برای آموزش پروپوزال نویسی ارائه شده است.

2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ایران پژوهش عرضه شده است و قبلا در هیچ مرکزی ارائه نشده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

Menu
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901