پروپوزال های ارشد پرستاری

 

برای مشاهده اطلاعات کامل تر هر پروپوزال روی عنوان ها کلیک کنید.

 

 •  عنوان: تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر با نوزاد
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع لاتین: دارد

  ...
 •  عنوان: بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع لاتین:

  ...
 • عنوان: ارتباط آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد

  عنوان: ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی – درمانی شهر نیشابور
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع

  ...
 • عنوان: ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع لاتین: دارد

  ...
 • عنوان: بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار - خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر گنبد
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع لاتین:

  ...
 • عنوان: رابطه سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خوزستان
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع

  ...
 • عنوان: رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرمان
  همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
  منابع فارسی: دارد
  منابع لاتین: دارد

  ...
 • به باور مورگان سازمانها، دارای مفاهیم و ابعاد زیادی هستند; منابع انسانی یکی از ارزشمند ترین ابعاد سازمان است که با تلاش همگانی، ایجاد هماهنگی میان نیروی انسانی و سایر اجزای سازمان و بکارگیری صحیح آن، می-توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال

 • منظور از اعتیاد به تلفن همراه، کسب امتیاز 75 و بالاتر است که توسط پرسشنامه استاندارد استفاده مفرط از تلفن همراه جنار و همکاران(2007) به دست می آید.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال

 • انگیزه یک فاکتور روانشناختی است و فرد را به سمت هدفی معین سوق می دهد(27). از نظر تئوری خود تعیین کنندگی ، انگیزه در یک طیفی از درونی تا بیرونی قرار دارد و در بیشتر مواقع نوع انگیزه فرد و درونی یا بیرونی بودن آن مد نظرمی باشد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال

 • موضوع و عنوان پروپوزال:

  بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی بیماران ترمینال بستری
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال

 • موضوع و عنوان پروپوزال:

  بررسی ارتباط میزان شایستگی مراقبت معنوی پرستاران با میزان امید به زندگی بیماران سرطانی
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال

 • یک نمونه طرح درس سمینار مسائل پرستاری با عنوان «رعایت حقوق بيماران توسط پرستاران» در سایت ایران پژوهش عرضه شده است که کاملا استاندارد و مطابق با اصول تحقیق و سمینار پرستاری نوشته شده است. برای دانلود به ادامه رجوع نمایید:

  مشخصات سمینار:
  موضوع : «رعایت حقوق بيماران توسط پرستاران»
  منابع: ...
 • مشخصات پروپوزال:
  موضوع پروپوزال پایان نامه: بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن
  منابع فارسی و لاتین: دارد
  تعداد صفحه: 20 صفحه
  ...
 • مشخصات پروپوزال:
  موضوع پروپوزال: مقایسه ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و ذهن آگاهی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی عروقی و سالمندان بهنجار
  منابع فارسی و لاتین: دارد
  تعداد صفحه: 32 صفحه
  ...