پنج فایل دلخواه از بین تمام فایل های سایت انتخاب کنید و تنها با پرداخت مبلغی جزئی دانلود کنید.

شما ممکن است به چند فایل در موضوعات مختلف نیاز داشته باشید تا بتوانید از آن ها برای تحقیق خود استفاده کنید.

شما می توانید فایل های خود را انتخاب کنید و بعد از پرداخت فایل ها را دریافت کنید.

نحوه دریافت فایلهای دلخواه:

1- در انتهای این متن مبلغ (159000 تومان) را پرداخت کنید.

2- نام یا شماره یا عنوان پنج فایل دلخواه را یادداشت کنید و در فرم پرداخت وارد کنید (فرم پرداخت روی تصویر پرداخت و دانلود که در پایین آمده است ظاهر می شود).

آیدی طرح سوال در تلگرام:

 @irpajohesh

ارسال سریع پیام در تلگرام

تماس یا پیامک : 09011853901


مبلغ قابل پرداخت برای پنج فایل دلخواه : 159000 تومان