آزمون میانه : آزمون میانه برای این بررسی طرح ریزی شده است که: آیا چند نمونۀ حاصل از چند جامعه دارای میانۀ یکسان است یا نه؟

مثال :

چهار روش مختلف کشت ذرت به تصادف در تعداد زیاد از کرت های مختلف یک مرزعه به کاربرده شده و میزان محصول هر جریب برای هر یک از کرت ها محاسبه و در جدول 5-11 نشان داده شده است:


آموزش انجام آزمون من ویتنی در spss

 

آیا بین محصول های روشهای مختلف که به کار رفته اند؛ تصادفی وجود دارد یا نه؟

پاسخ:

1- داده ها را مطابق شکل 11-16 در spss وارد کنید.

2- دستور Analyze > Nonparametric Tests > Independent sampls… را اجرا کنید.

3- در بالای پنجرۀ : Two or More Independent Samples Noparametric Test روی تب Fields (فیلدها) کلیک کرده و گزینۀ Use custom fileld assignments (استفاده از فیلدهای سفارشی نسبت داده شده) را انتخاب کنید، شکل 17-11.

4- در سمت چپ پنجره ابتدا روی Related Values (مقادیر وابسته) و سپس روی دکمه کلیک کنید تا به ناحیۀ مستطیلی Test Fields (فیلدهای آزمون)، در سمت راست، منتقل شود.

5- در سمت چپ پنجره روی متغیر Method Types (انواع روشها) کلیک کرده و سپس روی دکمۀ کلیک کنید تا به ناحیۀ مستطیلی Groups (گروهها)، در سمت راست، منتقل شود، شکل 18-11.

6- بالای پنجرۀ : Two or More Independent Samples Noparametric Test روی Setting (تنظیمات) کلیک کرده و گزینه Customize tests (سفارشی کردن آزمون ها) را انتخاب کنید.

7- گزینۀ (k samples)median test را در ناحیۀ compare Median across Groups (مقایسۀ میانه ها در بین گروهها) انتخاب کنید، شکل 19-11.

8- روی دکمۀ Run(اجرا) کلیک کنید. خروجی 5-11 نتیجۀ حاصله از اجرای مراحل فوق را نشان می دهد.


آموزش انجام آزمون من ویتنی در spss


آموزش انجام آزمون من ویتنی در spss


آموزش انجام آزمون من ویتنی در spss


آموزش انجام آزمون من ویتنی در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه