اهمیت تحقیق :

معمولا اهمیت وضرورت تحقیق را به معنای یکدیگر بکار می برند که اصلا درست نیست .

وقتی از اهمیت تحقیق سخن می گوییم، یعنی بیان می کنیم که این تحقیق ار نظر چه ابعاد و مولفه هایی مهم است.

در یک نگاه کلی ، اهمیت تحقیق از دو بعد قابل بررسی است:

 

از باب نظری :

پژوهشگر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش ، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند .

او برای این کارف باید نشان دهدکه تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند .

بیان اهمیت موضوع تحقیق ، باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیق را نسبت به نظریه های موجود و یا شرایط موجود ، به اثبات برساند.

اغلب پژوهشگران در مطالعات خود ، متوجه جای خالی موضوعی می شوند و تحقیق مزبور باید این کمبود را جبران کند.

اگر تحقیق در مورد یک تئوری یا یک مدل است ، در آن صورت ، تحقیق می تواند آزمون مهمی از آن تئوری باشد و یا امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم یا اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسش های خود را همانند پرسش هایی که آنها در تحقیقات پیشین به کار گرفته اند، تنظیم کند ؛ ولی داده ها از گروهای متفاوت جامعه و زمان دیگری جمع آوری می شود .

از این رو، نتایج حاصل از تحقیق ، می تواند موجب گسترش تئوری پیشین گردد.

 

از باب عملی (کاربردی) :

معمولا تحقیقات برای جامعه ار ابعاد مختلفی اهمیت دارد.

مثلا نتایج تحقیق می تواند کدام مشکل جامعه را حل کند؟ یا در کدام سازمان ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟

این اهمیت انجام تحقیق از بعد عملی یا کاربرد نتایج تحقیق در شرایط واقعی است .

به مثال های زیر توجه کنید: دانشجویی موضوع پیش بینی میزان مصرف برق یا گاز را با توجه به اطلاعات و داده های گذشته انتخاب می کند .

در زمینه ی اهمیت موضوع مسائل زیر را مطرح می کند.

اگر بتوانیم میزان مصرف برق یا گاز منطقه ی مورد نظر را با توجه به داده های موجود پیش بینی کنیم ، می توانیم از قبل میزان مورد نیاز را تامین و اقدامات مورد نیاز را انجام داد که این امر باعث کاهش خطات و هزینه های احتمالی می گردد.

ولی اگر این تحقیق قبلا انجام شده باشد، می تواند آن را مطالعه نماید و ببیند که چه نواقص و ایراد هایی دارد، مثلا می تواند بگوید در تحقیقات انجام شده قبلی پارامترهای دما، تعطیلات رسمی ، و غیره در نظر گرفته نشده است ؛ از آنجایی که این پارامتر ها در میزان مصرف اثر دارند در این تحقیق این پارامتر ها در نظر گرفته خواهد شد .

یا اینکه دانشجویی موضوع، « ارزیابی رضایت مندی مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی » را انتخاب کند می تواند در زمینه ی اهمیت موضوع خود بنویسد که با توجه به رشد سرویس های مختلف بانکداری الکترونیکی از اینترنت بانک گرفته تا موبایل بانک و انواع دستگاه های پرداخت الکترونیکی ، برای میزان رضایت مندی از این سرویس ها در جهت سرمایه گذاری و توسعه ی آن سرویس ها مهم است که بانک ها بدانند مشتریان از کدام سرویس ها به چه دلیل رضایت بیشتر دارند و خدمات بیشتری می گیرند.

 

ضرورت انجام تحقیق :

ضرورت تحقیق با رویکرد با دو مولفه «زمان » و«مکان» صورت می گیرد.

بنابر این ، گاهی موضوعاتی مهم هستند ؛ اما ضروری نیستند.

این نکته نیز حائز اهمیت است که ئر تحقیق و فرآیند آن ، میلیون ها موضوع مهم بالقوه وجود دارند؛ اما موضوعات ویژه ای هستند که ضرورت انجام پیدا می کنند.

می توان از طریق ارائه ی خلاصه ای از نوشته های صاحب نظران و خبرگان آگاه که موضوع را ضروری می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند، ضرورت تحقیق را به اثبات رسانید و یا در باره آن استدلال کرد.

ارائه ی آمار و ارقام از رویدادها و تاکیدی که به وسیله ی متخصصان و صاحب نظران در یک زمان خاص یا مکان خاص صورت می گیرد ، بیان کننده ی این است که تحقیق مورد نظر از ضرورت خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر ، تاثیر انجام تحقیق در حل مسائل بخش های مختلف جامعه و ایجاد تحول در یک جامعه خاص یا حل مشکلات در یک مکان خاص بیان می شود.

 

یک پژوهشگر با نگارش بخش های اهمیت و ضرورت تحقیق خویش در حقیقت امور زیر را بیان می کند:

_ آگاهی خود را نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع نشان می دهد.

_ ضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضیح می دهد.

_ استدلالات لازم جهت انجام تحقیق و صرف هزینه ها را توجیه می کند.

_ ضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضیح می دهد.

_ خواننده را نسبت به محتوای ارائه شده و تحلیل ها و بررسی ها ، حساس تر می کند. یک کار پژوهشی ممکن است خروجی های مختلفی داشته باشد، به عنوان مثال هر یک از مفاهیم و اطلاعات زیر می تواند نتیجه ی به دست آمده از یک کار پژوهشی باشد.

_ یک حوزه ی علمی جدید یا گرایش در یک زمینه علمی ایجاد یا باز می کند.

_ تئوری های موجود را به شکل تجربی و شبیه سازی اثبات و اعتبار سنجی نماید.

_ یک سیستم ، معماری یا مدل جدید در رابطه باموضوع پژوهش ارائه و نشان دهد.

_ الگوریتم های جدیدی را عرضه نماید یا الگوریتم های موجود را بر حسب پارامترهای مختلفی مانند سرعت، دقت وپیاده سازی بهینه نماید.

_ یک ابزار یا محیط شبیه سازی جدیدی در زمینه ی خاص را طراحی ، پیاده سازی یا توسعه دهد.

_ شاید ایده ها ونتایج قبلی به دست آمده را با داده های جدیدی رد یا به چالش بکشد .

_ مجموعه داده های مناسب جهت ارزیابی ، مقایسه و یا پیاده سازی سیستم ها از طریق تجربی بدست آورد.

نمونه اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال


 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901
 
 
 
آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 
دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی


 
 دانلود 23 طرح تحقیق جدید روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901