روش نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه به همراه نمونه کار

نتیجه گیری:

در پی انجام پژوهش و پس از تهیه متن گزارش، گام بعدی نتیجه گیری و مساله گشایی است .

در اینجا روش نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه به همراه یک نمونه کار ارائه شده است.

 برخی از نوشته از قبیل داستان های ادبی و تخیلی، بدون نتیجه گیری پایان می پذیرد.

اما در نوشته هایی که هدف نویسنده بررسی یک مساله و استدلال و ثبات عقیده خاصی می باشد، از جمله در گزارش های پژوهشی و اداری، ضروری است نوشته با نتیجه گیری و اظهار نظر صریح که نشانگر اعتقاد نویسنده به موضوع است، پایان پذیرد.

نتایج در حقیقت عقاید نویسنده گزارش است که براساس تجزیه و تحلیل دقیق از مواد گرد آوری شده به دست آمده است.

نویسنده گزارش باید در این بخش بدون پرده پوشی و ابهام و با منطق، نظر خود را ابراز دارد.

خلاصه نتایج هر بخش باید در بخش نتیجه گیری آورده شود.

در صورتیکه تعداد مواد نتایج زیاد باشد، باید آنها را با ترتیب اهمیت و الویت بیان کرد، تا خواننده گزارش بتواند بین نتایج درجه اول و نتایج درجه دوم تفاوت و تفکیک قائل شود.

در این بخش نباید هیچ مطلب تازه و یافته نوینی که در متن گزارش مورد بحث قرار نگرفته است عرضه شود.

اندازه بخش نتیجه گیری بستگی به اهمیت و نوع نوشته و همچنین حجم همه گزارش دارد.

اما باید توجه داشت که نتیجه گیری موجز و کوتاه از نتیجه گیری مفصل و طولانی موثر تر است.

نمونه نتیجه گیری در پایان نامه روانشناسی:

5-3. خلاصه بحث و نتیجه گیری

این پژوهش به منظور «مقایسه نارسایی هیجانی، کیفیت زندگی و تیپ شخصیت c در افراد مبتلا به سرطان و افراد سالم» انجام شد.

با استفاده از یافته های فصل چهارم، مشخص شد که که بین نارسایی هیجانی(کل) و مولفه های دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد (01/0 p<).

بین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد(01/0 p<).

بین تيپ شخصيت c بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد(01/0 p<).

در تبیین یافته مذکور می توان گفت عدم آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی احساسات خود همراه با یک برانگیختگی فیزیولوژیک می باشد.

به علت مشکل در تمایز، توصیف و تنظیم احساس ها، برانگیختگی فعال باقی مانده و از میان نمی رود و این امر باعث اختلال در دستگاه عصبی خودکار و دستگاه ایمنی می شود و منجر به بروز بیماری می شود.

و با بروز بیماری و علائم جسمانی و روانی و پیامدهای آن منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان می گردد.


 

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901
 
 
 
آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 
دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی


 
 دانلود 23 طرح تحقیق جدید روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901