فایل خریداری شده را از منوی کاربران/دانلودها/دانلود دریافت کنید. راهنمای خرید

معیار متداول دیگر برای همبستگی رتبه ای، «تاوکندال» (Kendall's Tau) است که به نام پیشنهاد کننده اش، یعنی «کندال» نام گذاری شده است. این معیار به صورت زیر است:

 

ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

 تاو کندال دارای تمامی خواص بوده و از بسیاری لحاظ دو همبستگی شبیه اند.

جداول «توزیع صفر» و اطلاعاتی دربارۀ توزیع تاوکندال با نمونه های بزرگ، به طور آماده در دسترس هستند.

دو زوج (X1,X2) و (Y1,Y2) را هماهنگ می نامند اگر (X1-X2) و (Y1-Y2) دارای یک علامت باشند، در غیر این صورت، به این زوج ها ناهماهنگ گفته می شود.

همبستگی r یک برآوردکنندۀ نااریب برای: -1 = 2P [(X1-Y1)(X2-Y2)> 0 ] -1 (هماهنگ بودن) 2P = (ناهماهنگ بودن) – P (هماهنگ بودن) P است.

تحت فرض صفر «استقلال» امید ریاضی r برابر 0 است.

سه نوع متفاوت از تاوکندال به نام های b,a وc وجود دارد.

در هر سه شاخص فوق، صورت کسر که تفاوت تعداد جفت های هماهنگ و ناهماهنگ است یکسان بوده و تفاوت آن ها در مخرج کسر است، که به نحوۀ برخورد آن ها با مشاهدات برمیگردد.

 

مثال :

مصاحبه کننده ای که مسئول استخدام تعداد زیادی ماشین نویس است می خواهد قدرت رابطۀ بین رتبه های داده شده بر مبنای مصاحبه و نمرات آزمون، استعداد را تعیین کند.

داده های 6 متقاضی در جدول 3-5 نشان داده شده است.

ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

پاسخ:

1- دو متغیر Standard Number, Interview Rank را در SPSSمعرفی و اعداد فوق را وارد کنید.

2- دستور Analyze > correlate > Bivariate… را اجرا کنید.

3- در پنجرۀ bivariate correlations(همبستگی های دو متغیره) دو متغیر Interview Rank (رتبۀ مصاحبه) و Standard Number (نمرۀ استاندارد) موجود در ناحیۀ مستطیلی سمت چپ پنجره را به ناحیۀ مستطیلی سمت راست پنجره منتقل کنید.

4- در ناحیۀ correlation coefficients گزینۀ spearman (اسپیرمن) را انتخاب کرده و گزینۀ Pearson(پیرسن) را از انتخاب خارج کنید، شکل 7-5.

5- روی دکمۀ ok کلیک کنید، خروجی 3-5.

ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

 تحلیل خروجی:

در این جدول مقدار ضریب همبستگی اسیرپن و یا به عبارتی Spearman's rho معادل 0.943 برآور شده است و مقدار P- Value برابر 0.005 می باشد بنابراین: P- Value =0.005 < α=0.01 پس ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح آزمون =0.01α معنی دار است.

نکته :

برای اجرای آزمون «تاوکندال» (Kendall's Tau) کافیست در ناحیۀ correlation coefficients از پنجرۀ bivariate correlations گزینۀ Kendall's Tau-b (تاو کندال» را انتخاب نمایید.

 


ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

دانلود 10 نمونه داده های آماری spss برای تمرین و آموزش

 

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 

  

مطلب مفید

اهداف موسیقی درمانی در روانشناسی

اهداف موسیقی درمانی در روانشناسی

از جمله اهداف موسیقی درمانی اثرات هیجانی آن است.

تاریخچه موسیقی درمانی در روانشناسی

تاریخچه موسیقی درمانی در روانشناسی

تاریخچه موسیقی درمانی در جایگاه حرفه ای مراقبتی و درمانی چیست؟ ایده کاربرد موسیقی برای شفابخشی که روی سلامتی و رفتار...

مزایای موسیقی درمانی در روانشناسی

مزایای موسیقی درمانی در روانشناسی

همه می توانند از موسیقی درمانی استفاده کند. اگرچه از لحاظ درمانی این شیوه برای کسانی استفاده می شود

Go to top
زوم تک
پنجشنبه 29 شهريور 1397.
امروز