موضوع جدید پایان نامه روانشناسی درباره اختلال اجتماعی با عنوان پیش بینی اختلال بیش فعالی براساس رابطه اختلال های اجتماعی با استرس و اضطراب در کودکان ... .

اختلال های اجتماعی در کودکان و بالغين شایع هستند که زمینه آنها مشکلات روان پزشکی فرد است، مشکلات اجتماعی مریم نیز در زمینه اضطراب ناشی از تمایل به رقابت داشتن و دوست داشتنی بودن بوده است، مسائل و مشکلات تحصیلی و اضطراب ساختار یافته، رشد وی را تحت تأثیر قرار داده و او را از نظر احساسی و اجتماعی نابالغ ساخته است. عدم بلوغ کافی در رفتار و ارتباط او می توانست پیشنهاد کننده ابتلا به اختلال اوتیسم باشد؛ با این وجود، او در تعاملات رودرروی اجتماعی و روابط دوطرفه با همسالان (با ارتباط چشمی ضعیفی که در معاینه مشهودبود) مشکل داشت، اما خشکی با رفتار تکراری غالبي، که مربوط به اوتیسم است، و اختلال چشمگیر در برقراری ارتباط با دیگران را نداشت. رفتار او بعد از آشنایی بیشتر بهبود پیدا می کرد و او نسبت به ارتباط برقرار کردن با گروه همسالانش شور و اشتیاق داشت. همچنین بیان کلمات، صحبت کردن و توانایی های ارتباطی اش نیز متناسب با سنش پیش رفته بود و وجود اختلال در این زمینه ها بعید به نظر می رسید. اختلال رفتار ایذایی مقابله جویانه (ODD) نیز برای او مطرح می شد؛ به ویژه این که زمانی که نوبت به انجام تکالیف می رسید هم در خانه و هم در مدرسه نسبت به آن مقاومت می کرد.

با این حال این مقابله جویی و مقاومت در سایر شرایط دیده نمی شد و به طور کلی رفتارش مجموعه علائم لازم برای تشخیص رفتار مقابله ای را کامل نمی کرد، مجموعه رفتار های مریم در زمینه اضطراب وی و تلاش برای مدیریت آن بهتر قابل توجیه بود. نقص توجه علامتی است که در طیف وسیعی از تشخیص ها گنجانده می شود؛ به ویژه در اختلال نقص توجه – بیش فعالی که با مشکل در تمرکز، تکانشگری با بیش فعالی، که در شرایط مختلف قبل از ۱۲ سالگی اتفاق می افتد و به اختلال جدی عملکرد منجر می شود، تظاهر می یابد. مریم درجات مختلفی از نقص توجه را به ویژه در مدرسه بروز داده بود. همچنین به نظر نمی رسید که او تکانشگری با بر فعالیتی در رفتارش داشته باشد اختلال نقص توجه-بیش فعالی نیز می تواند به عنوان یکی از تشخیص های احتمالی برای مریم مطرح باشد، اما سایر تشخیص ها به نحو بهتری می توانند اختلال های او را در بر گیرند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 348) :

پیش بینی اختلال بیش فعالی براساس رابطه اختلال های اجتماعی با استرس و اضطراب در کودکان ...


دانلود پایان نامه ارشد مشاوره مدرسه درباره اختلال نارسایی توجه بیش فعالی


هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901