تحقیق زیر درباره رهبری خدمتگزار می باشد. و شامل: مقدمه، تئوري رهبري خدمتگزار، گوش دادن، همدلي، شفا بخشي، آگاهي، متقاعد سازي، مفهوم سازي، آينده نگري، خادميت و سرپرستي، تعهد به رشد افراد و... است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
51 صفحه
کد:
76 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره رهبری خدمتگزار می باشد. و شامل: مقدمه، تئوري رهبري خدمتگزار، گوش دادن، همدلي، شفا بخشي، آگاهي، متقاعد سازي، مفهوم سازي، آينده نگري، خادميت و سرپرستي، تعهد به رشد افراد، ايجاد گروه، ارتباطات، امين بودن و يكپارچگي، اعتبار، قابليت و شايستگي، الگوسازي، در معرض ديد بودن، پيشقدمي، نفوذ، قدرداني از ديگران، تشويق و روحيه بخشي، ياددادن و آموزش، تفويض اختيار، تكامل رهبري خدمتگزار، اهميت رهبري خدمتگزار، فلسفه گرين ليف، گرين ليف و مك گريگور، رهبري تحول آفرين، ويژگي هاي رهبري تحول آفرين، نفوذ آرماني، تحريك هوشي، انگيزش الهام بخش، ملاحظات شخصي، مديريت بر مبناي استثناء، رهبري بي تفاوت، رهبري تبادلي، تئوري رهبري خدمتگزار پترسون، عشق الهي، تواضع و فروتني، نوع دوستي، چشم انداز، اعتماد، خدمت رساني، توانمند سازي، پیشینه تحقیق، تحقيقات انجام گرفته در رابطه با رهبري خدمتگزار در خارج از كشور، ) تحقيقات تجربي در زمينه رهبري خدمتگزار كه در چند سال اخير انجام شده است و در اكثر آنها رابطه رهبري خدمتگزار با رضايت شغلي مورد بررسي قرار گرفته است، : تحقیقات انجام گرفته در رابطه با رهبری خدمتگزار در داخل کشور را می توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد، منابع فارسی، منابع لاتین. . رهبری رابطه ای دو جانبه بين كساني است كه نیاز به هدايت و رهبری دارند و كساني كه بعنوان الگو انتخاب شده اند.