برای دانلود انواع فایل های مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی در روانشناسی با این متن همراه باشید.

 در حالت ذهن آگاهی ما ذهن را کنار می گذاریم و بدون کمک گرفتن از ذهن، به نظاره و درک آنچه اتفاق می افتد می پردازیم. البته اگر با سمبل یا نمادی ناآشنا برخورد کنیم رمزگشایی آن را به ذهن می سپاریم، اما در عین حال هر چه ذهن بگوید را به عنوان حقیقت بگوید را نمی پذیریم. بلکه بدون هیچ رد و تاییدی به آنچه می بینیم می نگریم و می گذاریم ناشناخته ها مقابل ما رژه بروند و خود واقعی شان را در هر لحظه برما آشکار سازند. این شکل خاص نظاره گری، باعث می شود ما به طور پیوسته در لحظه اکنون باشیم و این همان چیزی است که ذهن از آن می ترسد و فرار می کند. در واقع تا وقتی اطلاعات به همان شکل خام نظاره شوند، و به طور موازی توسط ذهن رمزگشایی شوند اما رمز گشوده شده برای ما حقیقت محض قلمداد نشود و فقط یکی از معناهای ممکن انگاشته شود، ما در حالت ذهن آگاهی هستیم. یعنی هم روی اطلاعات (رمز) و هم روی ذهن (رمزگشا) مسلط هستیم بدون اینکه در هیچ کدام از آنها غرق شویم و به هیچ یک از آنها خود را یکی و هم هویت بپنداریم.

اتفاقا یکی از تمرینات بسیار موثر و مرسوم برای ذهن آگاهی همین تجربه حواس پنج گانه در لحظه اکنون بدون همراه شدن با معناها رمزگشایی های ذهن است. تا وقتی در حال مشاهده (آنلاین) و دم به دم اطلاعات حواس پنج گانه خود باشیم در لحظه اکنون حضور داریم و در نتیجه با ذهن یکی نیستیم و ذهن آگاه هستیم. ذهن نمی تواند در لحظه اکنون حضور یابد زیرا در اکنون فضایی برای او در نظر گرفته نشده است. ذهن فقط می تواند یا در گذشته سیر کند و یا به آینده سفر کند. امکان حرکت و حضور در اکنون برای ذهن وجود ندارد. حقیقت در لحظه اکنون است و ذهن هم نمی تواند در این لحظه استثنایی حضور داشته باشد، به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟ جواب روشن است! هیچ ملاقات و هم نشینی بین ذهن و اکنون هرگز رخ نمی دهد. ذهن تا وقتی دنبال حقیقت نباشد می تواند در زمان های جعلی و مصنوعی و ساختگی خودش یعنی گذشته و آینده فعال باشد. اما به محض اینکه بخواهد با حقیقت روبرو شود، چون حقیقت فقط در اکنون است، پس ذهن از صحنه غایب می شود و آنچه می ماند یک ماشین حل مسئله حرف شنواست که از نمادها رمزگشایی می کند بی آنکه نسبت به کاری که انجام می دهد طلب و توقعی داشته باشد.

دانلود نمونه پایان نامه روانشناسی درباره شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی با موضوع هوش معنوی و ذهن آگاهی

دانلود مبانی نظری تحقیق درباره درمان ذهن آگاهی در روانشناسی

دانلود مبانی نظری تحقیق درباره حضور ذهن و مراقبه در روانشناسی

دانلود مبانی نظری پایان نامه درباره ذهن آگاهی

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری ذهن آگاهی

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

دانلود پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

دانلود پکیج آموزش ذهن آگاهی

پکیج و پروتکل آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی