ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه نویسی یکی از مشکلات دانشجویان است که غالبا با کمبود مطالب در این زمینه روبرو هستند.

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره جسمی و بدنی

   برای دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره جسمی و بدنی با ما در این بخش همراه باشید.

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تأمین مالی و ساختار مالی

  وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداكثر ساختن ثروت سهامداران است، در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می كند:
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری ساختار مالی مطلوب

  مقاله  زیر درباره ساختار مالی مطلوب می باشد. و شامل: تئوری¬های ساختار مالی (سرمایه)- نظریه سود خالص- نظریه سود عملیاتی خالص- نظریه مودیلیانی و میلر- مفروضات مدل مودیلیانی و میلر و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

  پژوهش زیر درباره ی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. و شامل: نگاهی به مفاهیم اولیهAHP- فرایند تحلیل سلسله مراتبی- سازگاری سیستم- منابع و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیقات بازاریابی

  مقاله ی زیر درباره ی تحقیقات بازاریابی می باشد. و شامل: دلایل اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی- ضرورت تحقیقات بازاریابی به طور خلاصه- آیا تحقیقات بازاریابی به توسعه محصولات بی فایده کمک می کند یا آن را باز می دارد؟- منابع و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سنجش عملکرد در سازمان

  تحقیق زیر درباره ی سنجش عملکرد در سازمان می باشد. و شامل: اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان- دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری- عملکرد سازمانی- بهره وری- بهره وری چه هست و چه نیست ؟ و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

  مقاله زیر درباره مسوؤلیت اجتماعی سازمان می باشد. و شامل: تعریف هدف- مدل کارت امتیازی متوازن BSC- تعریف مسوؤلیت اجتماعی شرکتها- مفهوم مسوؤلیت اجتماعی- مبانی فلسفی دیدگاه های مسوؤلیت اجتماعی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی مدل های توانمندسازی

  مقاله زیر درباره مدل های توانمندسازی می باشد. و شامل: رویکرد مکانیکی/عقلایی/ساختاری- رویکرد انگیزشی- مدل های مبتنی بر رویکرد روانشناختی- مدل های مبتنی بر رویکرد تعاملی- مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تعهد سازمانی کارکنان

  تحقیق زیر درباره تعهد سازمانی کارکنان می باشد. و شامل: مبانی نظری تعهد - تعریف تعهد- تعهد سازمانی- ضرورت توجه به تعهد سازمانی- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی- تعهد سازمانی و تعهد اسلامی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری توانمندسازی منابع انسانی

  پژوهش زیر درباره توانمندسازی منابع انسانی می باشد. و شامل: تاریخچه توانمندسازی منابع انسانی- توانمند سازی و یادگیری- تعریف توانمندسازی- مقایسه قدرت و توانمندی- اهداف توانمندسازی- استراتژی های توانمندسازی و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سبک رهبری

  مقاله زیر درباره سبک رهبری می باشد. و شامل: تعریف عملیاتی- تعریف مفهومی- نظریه های رهبری- تئوریهای شخصیتی- تئوریهای رفتاری- نظریه رهبری وضعیتی یااقتضایی فیدلر- تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدلهای درگیری ذهنی محصول در بازاریابی

  مقاله زیر درباره مدلهای درگیری ذهنی محصول در بازاریابی می باشد. و شامل: مدل لورنت و کپفرر - ابعاد نشانه ای - احتمال ریسک- ریسک عملیاتی - ریسک احساسی-ریسک روانشناختی - اهمیت ریسک و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدلهای توسعه محصول جدید

  مقاله زیر درباره مدلهای توسعه محصول جدید می باشد. و شامل: طبقه بندی توسعه محصول- بازاریابی و توسعه محصول- استراتژی ها و مدل های توسعه محصول- استراتژی های عمومی پورتر و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های سرآمدی

  مقاله ی زیر درباره ی مدل‌های سرآمدی می باشد. و شامل: مدل جایزه دمینگ- انواع جایزه دمینگ- جایزه دمینگ برای افراد حقیقی- معیارهای مدل دمینگ- مدل جایزه مالکوم بالدریچ- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های وفاداری به برند

  پژوهش زیر درباره مدل های وفاداری به برند می باشد. و شامل: مدل وفاداری داتا - مدل بنت و راندل تیل- مدل دیک و باسو- پیشینه تحقیق - مطالعات داخلی - مطالعات خارجی- منابع لاتین و .. است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های مسئولیت اجتماعی

  مقاله زیر درباره مدل های مسئولیت اجتماعی می باشد. و شامل: رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه- مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول- مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های مدیریت استراتژیک

  پژوهش زیر درباره مدل های مدیریت استراتژیک می باشد. و شامل: مدل پیرسون و رابینسون - مدل جامع مدیریت استراتژیک - منابع وماخذ و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های کسب و کار الکترونیکی

  مقاله زیر درباره مدل های کسب و کار الکترونیکی می باشد. و شامل: مفهوم مدل‌کسب‌وکار- تاریخچه و سیرتکاملی مطالعات در حوزه مدل‌های کسب‌وکار- فهرست صاحب‌نظران حوزه‌ی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی- هستی‌شناسی‌ها و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های کارآفرینی

  مقاله زیر درباره مدل های کارآفرینی می باشد. و شامل: مدل بوید و وزیکیس- مدل آجزن ومدل شاپیرو- مدل لینان- مدل مفهومی قصد کارآفرینی- مدل فرآیند کارآفرین نوظهور- منابع فارسی- منابع انگلیسی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله مدل های تعهد سازمانی

  مقاله زیر درباره ی مدل های تعهد سازمانی می باشد. و شامل: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی- دیدگاه‌های مربوط به تعهد سازمانی- مدل« اریلی و چتمن»- مدل «ما‌یر و آلن»- مدل «آنجل و پری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله