الگوی مفهومی تحقیق

 • دانلود مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

  مشخصات « الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل »
  تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه
  تعداد صفحه (B lotus 14): 19 صفحه
  نوع فایل: word کد Ptk16
 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی مدل های توانمندسازی

  مقاله زیر درباره مدل های توانمندسازی می باشد. و شامل: رویکرد مکانیکی/عقلایی/ساختاری- رویکرد انگیزشی- مدل های مبتنی بر رویکرد روانشناختی- مدل های مبتنی بر رویکرد تعاملی- مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مدل های رضایت مشتری

  پروژه زیر درباره مدل های رضایت مشتری می باشد. و شامل: مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا- مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا- شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس- بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های مختلف بازاریابی رابطه مند

  مقاله زیر درباره مدل های مختلف بازاریابی رابطه مند می باشد. و شامل: مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی - مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند- مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های تجارت الکترونیک

  تحقیق زیر درباره مدل های تجارت الکترونیک می باشد. و شامل: فروشگاه ها- گروه سوم- جوامع مجازی- ارائه دهنده خدمات زنجیره ای- ارزشی- حراج یا مزایده الکترونیکی- تجارت الکترونیکی از نوع تجارت با مشتری یا معامله با مصرف کننده و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های تفکر استراتژیک

  پژوهش زیر درباره مدل های تفکر استراتژیک می باشد. و شامل: طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی- مدل سازمانی برای تفکر راهبردی- تحقیقات خارج ازکشور- فهرست منابع و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های رفتار خرید مصرف کننده

  پروژه زیر درباره مدل های رفتار خرید مصرف کننده می باشد. و شامل: مدل نیکوزیا- مدل هوارد – شث- مدل پردازش اطلاعات بتمن درمورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان- مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های ارزش گذاری مطلق

  مقاله زیر درباره مدل های ارزش گذاری مطلق می باشد. و شامل: مدل های نسبی ارزش گذاری- انتخاب مدل- نقش تحلیلگر مالی- ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت- محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های تحلیل پوششی داده ها

  پروژه زیر درباره مدل های تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مدل CCR- مدل BCC- مدل CCR در ماهیت ورودی- مدل BCC در ماهیت ورودی- مدل BCC بدون ورودی- پیشینه تحقیق- تحقیقات خارجی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل بازارهای شش گانه

  پژوهش زیر درباره مدل بازارهای شش گانه می باشد. و شامل: مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه - بازار مشتریان- بازار مراجعان- بازار داخلی- بازار جذب نیروی انسانی- بازار تاثیرگذاران و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدلهای درگیری ذهنی محصول در بازاریابی

  مقاله زیر درباره مدلهای درگیری ذهنی محصول در بازاریابی می باشد. و شامل: مدل لورنت و کپفرر - ابعاد نشانه ای - احتمال ریسک- ریسک عملیاتی - ریسک احساسی-ریسک روانشناختی - اهمیت ریسک و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدلهای توسعه محصول جدید

  مقاله زیر درباره مدلهای توسعه محصول جدید می باشد. و شامل: طبقه بندی توسعه محصول- بازاریابی و توسعه محصول- استراتژی ها و مدل های توسعه محصول- استراتژی های عمومی پورتر و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های فرآیند خلاقیت

  تحقیق زیر درباره مدل های فرآیند خلاقیت می باشد. و شامل: مدل والاس- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده داخلی- خلاصه تحقیقات داخلی- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های اثربخشی سازمانی

  پژوهش زیر درباره مدل های اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: بررسی مدل های اثربخشی سازمانی- مدل هدف- مدل سیستمی (System Model)- مدل ذی نفعان استراتژیک Strategic-Constituencies Model و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان

  پروژه زیر درباره مدل های پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. و شامل: تئوری عمل مستدل (TRA)- مدل اشاعه نوآوری- مدل انگیزشی - مدل استقرار سازمانی فن آوری اطلاعات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های سرآمدی

  مقاله ی زیر درباره ی مدل‌های سرآمدی می باشد. و شامل: مدل جایزه دمینگ- انواع جایزه دمینگ- جایزه دمینگ برای افراد حقیقی- معیارهای مدل دمینگ- مدل جایزه مالکوم بالدریچ- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری

  تحقیق زیر درباره مدل هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری می باشد. و شامل: سطح بازار محصول- بخش‌بندی جغرافیایی- بخش‌بندی جمعیت شناختی- چرخه زندگی و رفتار مصرف کنندگان- بخش‌بندی روانشناختی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های وفاداری به برند

  پژوهش زیر درباره مدل های وفاداری به برند می باشد. و شامل: مدل وفاداری داتا - مدل بنت و راندل تیل- مدل دیک و باسو- پیشینه تحقیق - مطالعات داخلی - مطالعات خارجی- منابع لاتین و .. است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های معماری سرویس گرا

  مقاله زیر درباره مدل های معماری سرویس گرا می باشد. و شامل: مدل مرجع SOA- مدل پیشنهادی شرکت اوراکل- متدولوژی های معماری سرویس گرا- متدولوژی RUP گسترش یافته برای معماری سرویس گرا و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های مسئولیت اجتماعی

  مقاله زیر درباره مدل های مسئولیت اجتماعی می باشد. و شامل: رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه- مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول- مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

دیگر مطالب مرتبط با متن بالا

مطلب مفید

موسیقی درمانی در روانشناسی و نقش آن در تسهیل ارتباطات

موسیقی درمانی در روانشناسی و نقش آن در تسهیل ارتباطات

موسیقی درمانی به شیوه ای خاص از موسیقی استفاده می کند تا توانایی ارتباط و ابراز را با نواختن ساز، آواز...

مزایای موسیقی درمانی در روانشناسی

مزایای موسیقی درمانی در روانشناسی

همه می توانند از موسیقی درمانی استفاده کند. اگرچه از لحاظ درمانی این شیوه برای کسانی استفاده می شود

اهداف موسیقی درمانی در روانشناسی

اهداف موسیقی درمانی در روانشناسی

از جمله اهداف موسیقی درمانی اثرات هیجانی آن است.

Go to top
زوم تک
سه شنبه 30 آبان 1396.
امروز