الگوی مفهومی تحقیق

 • دانلود مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

  مشخصات « الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل »
  تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه
  تعداد صفحه (B lotus 14): 19 صفحه
  نوع فایل: word کد Ptk16
 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی مدل های توانمندسازی

  مقاله زیر درباره مدل های توانمندسازی می باشد. و شامل: رویکرد مکانیکی/عقلایی/ساختاری- رویکرد انگیزشی- مدل های مبتنی بر رویکرد روانشناختی- مدل های مبتنی بر رویکرد تعاملی- مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مدل های رضایت مشتری

  پروژه زیر درباره مدل های رضایت مشتری می باشد. و شامل: مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا- مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا- شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس- بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های مختلف بازاریابی رابطه مند

  مقاله زیر درباره مدل های مختلف بازاریابی رابطه مند می باشد. و شامل: مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی - مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند- مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های تجارت الکترونیک

  تحقیق زیر درباره مدل های تجارت الکترونیک می باشد. و شامل: فروشگاه ها- گروه سوم- جوامع مجازی- ارائه دهنده خدمات زنجیره ای- ارزشی- حراج یا مزایده الکترونیکی- تجارت الکترونیکی از نوع تجارت با مشتری یا معامله با مصرف کننده و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های تفکر استراتژیک

  پژوهش زیر درباره مدل های تفکر استراتژیک می باشد. و شامل: طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی- مدل سازمانی برای تفکر راهبردی- تحقیقات خارج ازکشور- فهرست منابع و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های رفتار خرید مصرف کننده

  پروژه زیر درباره مدل های رفتار خرید مصرف کننده می باشد. و شامل: مدل نیکوزیا- مدل هوارد – شث- مدل پردازش اطلاعات بتمن درمورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان- مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های ارزش گذاری مطلق

  مقاله زیر درباره مدل های ارزش گذاری مطلق می باشد. و شامل: مدل های نسبی ارزش گذاری- انتخاب مدل- نقش تحلیلگر مالی- ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت- محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های تحلیل پوششی داده ها

  پروژه زیر درباره مدل های تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مدل CCR- مدل BCC- مدل CCR در ماهیت ورودی- مدل BCC در ماهیت ورودی- مدل BCC بدون ورودی- پیشینه تحقیق- تحقیقات خارجی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل بازارهای شش گانه

  پژوهش زیر درباره مدل بازارهای شش گانه می باشد. و شامل: مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه - بازار مشتریان- بازار مراجعان- بازار داخلی- بازار جذب نیروی انسانی- بازار تاثیرگذاران و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدلهای درگیری ذهنی محصول در بازاریابی

  مقاله زیر درباره مدلهای درگیری ذهنی محصول در بازاریابی می باشد. و شامل: مدل لورنت و کپفرر - ابعاد نشانه ای - احتمال ریسک- ریسک عملیاتی - ریسک احساسی-ریسک روانشناختی - اهمیت ریسک و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدلهای توسعه محصول جدید

  مقاله زیر درباره مدلهای توسعه محصول جدید می باشد. و شامل: طبقه بندی توسعه محصول- بازاریابی و توسعه محصول- استراتژی ها و مدل های توسعه محصول- استراتژی های عمومی پورتر و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های فرآیند خلاقیت

  تحقیق زیر درباره مدل های فرآیند خلاقیت می باشد. و شامل: مدل والاس- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده داخلی- خلاصه تحقیقات داخلی- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های اثربخشی سازمانی

  پژوهش زیر درباره مدل های اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: بررسی مدل های اثربخشی سازمانی- مدل هدف- مدل سیستمی (System Model)- مدل ذی نفعان استراتژیک Strategic-Constituencies Model و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان

  پروژه زیر درباره مدل های پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. و شامل: تئوری عمل مستدل (TRA)- مدل اشاعه نوآوری- مدل انگیزشی - مدل استقرار سازمانی فن آوری اطلاعات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های سرآمدی

  مقاله ی زیر درباره ی مدل‌های سرآمدی می باشد. و شامل: مدل جایزه دمینگ- انواع جایزه دمینگ- جایزه دمینگ برای افراد حقیقی- معیارهای مدل دمینگ- مدل جایزه مالکوم بالدریچ- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری

  تحقیق زیر درباره مدل هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری می باشد. و شامل: سطح بازار محصول- بخش‌بندی جغرافیایی- بخش‌بندی جمعیت شناختی- چرخه زندگی و رفتار مصرف کنندگان- بخش‌بندی روانشناختی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های وفاداری به برند

  پژوهش زیر درباره مدل های وفاداری به برند می باشد. و شامل: مدل وفاداری داتا - مدل بنت و راندل تیل- مدل دیک و باسو- پیشینه تحقیق - مطالعات داخلی - مطالعات خارجی- منابع لاتین و .. است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های معماری سرویس گرا

  مقاله زیر درباره مدل های معماری سرویس گرا می باشد. و شامل: مدل مرجع SOA- مدل پیشنهادی شرکت اوراکل- متدولوژی های معماری سرویس گرا- متدولوژی RUP گسترش یافته برای معماری سرویس گرا و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های مسئولیت اجتماعی

  مقاله زیر درباره مدل های مسئولیت اجتماعی می باشد. و شامل: رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه- مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول- مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

دیگر مطالب مرتبط با متن بالا

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901