هزینه تبلیغات ، گسترش اتوماسیون شعب ، تعداد شعب، سود سپرده ها و میزان تسهیلات پرداختی بر تجهیز منابع رابطه وجود دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
22 صفحه
کد:
1383 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

خضرا در مقاله ای تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی کشور» عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که بر جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می شود. همچنین رمضانی در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع(جذب سپرده) بانک سپه استان گلستان طی سال 83-1378 » پرداخته و در این تحقیق نتیجه گرفت که هزینه تبلیغات ، گسترش اتوماسیون شعب ، تعداد شعب، سود سپرده ها و میزان تسهیلات پرداختی بر تجهیز منابع رابطه وجود دارد. کریم زاده و همکاران در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی از دیدگاه مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان به بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و الویت در شعب بانک رفاه شهر اصفهان پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامل خدمات ارتباطی انسانی، عوامل فیزیکی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار (بیش از حد متوسط) در جذب منابع بوده اند.


14000تومان

مطلب مفید

روانشناسی قصه گویی از نظر رودولف اشتاینر

روانشناسی قصه گویی از نظر رودولف اشتاینر

«رودولف اشتاینر» فیلسوف و روانشناسی است که مؤسس مدارس والدورف هم می باشد. (در این مدارس دوره آموزشی ۱۲ سال می...

تلقین صوتی در موسیقی درمانی

تلقین صوتی در موسیقی درمانی

اگر می خواهید موسیقی درمانی را خودتان تجربه کنید، ارتیز، کمپبل و گلدمن پیشنهاداتی در این زمینه دارند.

تکنیک های استفاده از موسیقی درمانی در روانشناسی

تکنیک های استفاده از موسیقی درمانی در روانشناسی

 ۱. استفاده از سکوت اگر قطعه ای موسیقی را بشناسیم، زمانی که قطع می شود، متوجه می شویم.

Go to top
زوم تک
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز