روش سنجش رفتار:
نتایج به دست آمده از مصاحبه:
خلاصه ای از اطلاعات استخراج شده از مصاحبه شوندگان
والدین: در مصاحبه با مادر رضا دریافتیم که در او تنها  فرزند خانواده می باشد و مادر ایشان بعد از او به علت بیماری قدرت تولد فرزند را ندارد برای همین بدون قید و شرط هر نوع خواسته او را می پذیرند

رضا در خانه به دلیل شغل مادرشان در بیمارستان و انجام کار به صورت شیفتی(شبی در خانه و شبی در بیمارستان ) در خلوت و تنهایی بیشتر وقت خود را به انجام بازی های خشن کامپیوتری و تماشای فیلم های جنایی و خشن و حتی غیر اخلاقی می گذراند پدر رضا دارای تمکن مالی بالا اما خلق و خوی تند و عصبی دارند و رضا از بازی های خشن کامپیوتری  و دی وی دی های جنگی و خشن در خانه زیاد استفاده می کند.
همکلاسی:  با اینکه برخی از همکلاسی هایش حتی خفی هم از اینکه در مورد رفتارهای نابهنجار و نامطلوب رضا بنویسند ، می ترسیدند اما در مجموع مصاحبه هایم از همکلاسیها دریافتم خشونت و ضرب و شتم ها و دعواهای فیزیکی رضا بسیار  نگران و وحشتناک است.
مربیان: دریافتیم که هرکدام از مربیان موارد زیادی از خشونت، بی نظمی و برهم زدن قوانین کلاس توسط رضا برایم حتی گاهی بیشتر از آن چه من مشاهده کرده بودم بیان می کنند.
رضا : در مصاحبه آزاد ، صمیمی و تقریبا غیر ساختارمند من با رضا که بیشتر به جلسات روان کاوی می ماند دریافتم که هرچند پدر رضا او را از نظر مالی و پول تو جیبی تامین می کند اما او باید به طور مطلق مطابق میل و فرامین مستبدانه پدرش رفتار کند و حتی حق اظهار نظر و ابراز وجود را هرگز ندارد  پدر رضا نه تنها نسبت به او  بلکه نسبت به همسرش هم که در واقع مادر رضا است همانند یک برده نگاه می کند و با او مشاجره و اختلاف شدید دارد همچنین در مصاحبه ام با رضا دریافتم که او در کودکی از این که مادرش اغلب شبها در کنارش نبوده دچار وحشت و اضطراب بوده است.
نتایج به دست آمده از اسناد و مدارک:
بررسی سوابق تربیتی و تحصیلی رضا نشان می داد که او از دو سال پیش ( زمانی که در مهد کودک چهار تا پنج ساله بود) کاملاً! از نظر تحصیلی و اخلاقی کاهش محسوسی پیدا کرده بود.

1.    تعیین رفتار آماج و مشخص کردن خط پایه(A1)

رضا در مدرسه دارای رفتار پرخاشگری و بی انضباطی است و رابطه خوبی با همکلاسی ها ندارد.
جدول شماره1  (ثبت مشاهدات از وضعیت بد رفتاری رضادر آذر ماه و دی ماه)


کد فایل: tah10