مشخصات « پرسشنامه اميدواري اشنايدر»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 12 سوالی
نوع فایل: word کد Prs022

مقياس 12 عاملي اميد اشنايدرتوسط اشنايدر 1991 (به نقل از اشنايدر وپترسون،2000) براي سنين 15 سال به بالاطراحي شده است و شامل دو خرده مقياس گذرگاه و انگيزش ميباشدومدت زمان کوتاهي 2 تا 5 دقيقه براي پاسخ دادن به ان کفايت ميکند.

براي پاسخ دادن به هرسوال، پيوستاري از 1 کاملا مخالفم،2 مخالفم،3 کمي مخالفم،4 کمي موافقم،5 موافقم،6 کاملا موافقم درنظر گرفته شده است.

سوالات 3,5,7,11 نمره گذاري نميشوند و مربوط به حواس پرتي اند. سوالات 12,10,9,2 انگيزش ميباشد.

نمره اميد حاصل جمع اين دو خرده مقياس است. بنابراين، مجموع نمرات ميتواند بين 8 تا 32 قرار ميگيرد.

در پژوهشي که توسط گلزاري (1386) بر روي 660 دانش آموز دختر در استان تهران انجام شد، پايايي مقياس اميد اشنايدر...........