مشخصات پرسشنامه « پرسشنامه سازگاری تحصیلی»
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 24 سوالی
نوع فایل: word کد 10028

بوسيله انجام دادن تكاليف كلاسي،خودم را از لحاظ علمي به روز نگه مي دارم. علل تحصيلم در دانشگاه برايم روشن و مشخص است. از نظر من تحصيل در دانشگاه و تكاليف درسي دشوار هستند. در طول امتحانات كاركرد خوبي ندارم. از عملكرد تحصيلي خودم راضي هستم.