پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 113 صفحه


کنترل در انواع نظریه های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. اسناد و کنترل: نظریه ی استاد کلی بر اساس اسناد علیت، به بررسی کنترل پرداخته است. فرد می تواند علت رویداد استرس زا را قابل کنترل یا غیر قابل کنترل درک کند. برای مثال، پذیرفته نشدن در مصاحبه کاری می تواند بر اساس یک علت قابل کنترل به عنوان مثال، «من از پس مصاحبه برنیامدم»، «باید خودم را بهتر آماده می کردم») یا غیرقابل کنترل (به عنوان مثال، «من نادان هستم»، مصاحبه کننده آدم متعصبی بود») درک شود. خودکارآمدی و کنترل کنترل در نظریه ی خودکارآمدی بندورا نیز مورد بررسی قرار گرفته است . خودکارآمدی به اعتماد به نفس فرد نسبت به توانایی های خود برای انجام رفتار خاصی اشاره دارد. کنترل در مفهوم خودکارآمدی نهفته است. طبقه بندی های کنترل: تامپسون پنج نوع کنترل را تعریف کرده است: کنترل رفتاری (اجتناب)، کنترل شناختی (باز ارزیابی راهبردهای مقابله)، کنترل تصمیم گیری (انتخاب پیامد احتمالی)، کنترل اطلاعاتی (توانایی دسترسی به اطلاعاتی درباره ی عامل استرس زا) و کنترل گذشته نگر «آیا می توانستم مانع رخ دادن آن رویداد شوم؟»). پژوهشها بر اساس تجربه ی ذهنی استرس و تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به آن، میزان تأثیر کنترل پذیری عامل استرس زا بر پاسخ استرس را بررسی کردند. تجربه ی ذهنی: کورا و بوفا به بررسی رابطه ی کنترل پذیری عامل استرس زا و تجربه ی ذهنی استرس پرداختند. آزمودنیها با اطلاع قبلی (عامل استرس زای قابل پیش بینی) و یا بدون اطلاع قبلی (عامل استرس زای غیرقابل پیش بینی در معرض صدای بلند (عامل استرس زای آزمایشی) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اگر صدا قابل پیش بینی باشد، تجربه ی ذهنی استرس کاهش می یابد. پژوهشگران معتقدند که پیش بینی پذیری موجب می شود تا آزمودنی احساس کند که بر عامل استرس زا کنترل دارد و این کنترل ادراک شده سبب کاهش پاسخ استرس می شود. باوم و همکارانش نشان دادند که اگر عامل استرس زا قابل پیش بینی باشد، موجب کاهش پاسخ استرس می شود و پیش بینی پذیری و انتظار استرس فرد را قادر می سازد تا خود را به راهبردهای مقابله مجهز کند. تغییرات فیزیولوژیکی: پژوهش ها به بررسی تأثیر کنترل بر پاسخ فیزیولوژیکی به استرس پرداخته اند. میر و همکارانش نشان دادند که اگر عامل استرس زا غیر قابل کنترل باشد، ترشح کورتیکواستروئیدها افزایش می یابد. کنترل و حمایت اجتماعی در استرس و بیماری هاینز و همکارانش با انجام مطالعه ای به بررسی رابطه ی متقابل کنترل ادراک شده و حمایت اجتماعی و اثرات آنها بر رابطه ی میان استرس و بیماری پرداختند. آنها شیوع بیماری های قلبی - عروقی را در زنان مورد بررسی قرار دادند و میزان شیوع آن را در زنان شاغل و خانه دار مقایسه کردند. به علاوه، آنها جنبه های مربوط به کار نلير اقتضائات شغلی، حمایت اجتماعی و کنترل ادراک شده بر شغل را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار، در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی قرار ندارند؛ امری که حاکی از آن است که اقتضائات شغلی واقعا پیش بینی کننده ی ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی نیست. با این حال، زنان شاغلی که کنترل ادراک شده ی کمی داشتند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی قرار داشتند که نشان می دهد کنترل کم در گروه افراد مواجه با اقتضائات شغلی زیاد، پیش بینی کننده می بیماری است و مؤید رابطه ی میان حمایت اجتماعی و سلامت است. به علاوه، خطر ابتلا به بیماری در زنان شاغلی که از حمایت شغلی اندکی برخوردار بودند، بالاتر بود که این امر رابطه ی حمایت اجتماعی با بیماری را تأیید می کند. مطالعه همچنین به بررسی تعداد فرزندان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی پرداخت. نتایج نشان داد که تعداد بیشتر فرزندان موجب افزایش احتمال ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی در زنان شاغل می شود، اما در زنان خانه دار این طور نیست. پژوهشگران استدلال کردند که تعداد فرزندان می تواند در اقتضائات شغلی سهیم باشد، اما صرفة سبب افزایش احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی در زنان شاغل می شود، نه زنان خانه دار. نتایج این مطالعه در شکل ۴-۵ نشان داده شده است.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp345