پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 27 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 175 صفحه


اولین پژوهش هایی که به بررسی نقش شخصیت به عنوان میانجی گر رابطه ی میان استرس و بیماری پرداختند، بر رفتار نوع A تمرکز کردند. برای مثال، فریدمن و روزنمن (۱۹۵۹) رفتار نوع A را بر اساس رقابت بیش از حد، بی قراری، خصومت ۵۰۰ و کلام خشن تعریف کردند. آنها با استفاده از مصاحبه می نیمه ساختاریافته، دو نوع رفتار نوع A را شناسایی کردند. نوع A۱ نشانگر قدرت، انرژی، حالت آماده باش، اعتماد به نفس، پرحرارت، بی وقفه و سریع صحبت کردن، بی قراری، خصومت، قطع کردن صحبت دیگران، استفاده مکرر از واژه های «هرگز» و «مطلق» است. نوع A۲ مشابه نوع ۱ A، اما خفیف تر است. رفتار نوع B با آرام بودن و قطع نکردن صحبت دیگران مشخص می شود (روزنمن، ۱۹۷۸). زمینه یابی فعالیت جنکینز(۵۰ در سال ۱۹۷۱ به منظور ارائه تعریفی از رفتار نوع A انجام شد. مطالعات متعددی با استفاده از زمینه یابی فعالیت جنکینز، مؤید رابطه میان رفتار نوع A و ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی بوده اند (روزنمن و همکاران، ۱۹۷۵؛ جنکینز و همکاران، ۱۹۷۹؛ هاینز و همکاران ، ۱۹۸۰). با این حال، برخی پژوهش ها رابطه ای را میان رفتار نوع A و بیماریهای قلبی - عروقی نیافته اند. به عنوان مثال، جانستون و همکارانش (۱۹۸۷) برای پیش بینی حملات قلبی در ۵۹۳۶ مرد ۴۰ تا ۵۹ ساله که از فهرست کارکنان خدمات عمومی انگلستان انتخاب شده بودند، از پرسشنامه می بارتنر (۱۹۶۹) استفاده کردند. همهی آزمودنی ها در آغاز مطالعه از نظر ابتلا به بیماری های قلبی بررسی شدند و به پرسش نامه بارتنر پاسخ دادند. سپس از نظر ناخوشی و میزان مرگ و میر ناشی از حمله ی قلبی و فوت ناگهانی ناشی از بیماریهای قلبی، در طول شش سال و دو ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کارکنان مشغول به کار در مشاغل غیرید ۵۰۴ در مقایسه با کارکنان مشغول به کار در مشاغل بدی نمرات بالاتری را در رفتار نوع A کسب می کنند و کارکنان مسن تر نمرات کمتری را در رفتار نوع A به دست می آورند. با این حال، نتایج پیگیری حاکی از وجود رابطه ی میان رفتار نوع A و بیماریهای قلبی نبود. اکثر پژوهش ها به منظور بررسی رابطه ی میان استرس و بیماری بر خصومت و جنبه های ابراز خشم به عنوان مهمترین وجوه شخصیت تمرکز کرده اند. خصومت با استفاده از مقیاس خصومت کوک - مدلی (کوک و مدلی، ۱۹۵۴) اندازه گیری می شود که از افراد می خواهد تا عباراتی نظیر «من اغلب افرادی را ملاقات می کنم که متخصص هستند، اما از من بهتر نیستند»، «اعتماد نکردن به هیچ کس عاقلانه تر است» و «دیگران برداشت درستی از نحوه ی انجام کارها توسط من ندارند» را ارزیابی کنند. موافقت با این عبارات نشان دهنده ی خصومت زیاد است. خصومت به خصومت بدبینانه و خصومت روان رنجور هم طبقه بندی می شود. پژوهش ها سؤالات «چه کسی متخاصم است؟»، «خصومت چگونه با استرس ارتباط دارد؟» و «خصومت چگونه با بیماری در ارتباط است؟» را مطرح می کنند. اکثر پژوهش ها نشان داده اند که بین خصومت و بیماری های قلبی - عروقی رابطه وجود دارد. پژوهشگران به ویژه دریافته اند که خصومت علاوه بر آن که عامل خطرزای مهمی برای بروز بیماریهای قلبی است (ويليامز و بیر فوت ، ۱۹۸۸؛ هوستون، ۱۹۹۴؛ میلر و همکاران، ۱۹۹۶)، عامل بروز حمله ی قلبی نیز هست (مولر و همکاران، ۱۹۹۹). با این حال، خصومت في نفسه بیماری قلبی را پیش بینی نمی کند، بلکه نحوه ی ابراز آن اهمیت دارد. رمزی و همکاران (۲۰۰۱) و مک درموت و همکاران (۲۰۰۱) به بررسی ارتباط میان مؤلفه های خصومت و علائم بیماریهای قلبی - عروقی در مردان مبتلا به این بیماری و گروه کنترلی که به کلینیک ارتوپدی مراجعه کرده بودند، پرداختند. نتایج در خط پایه و پیگیری دوساله نشان داد که بهترین پیش بینی کننده می علائم بیماریهای قلبی - عروقی خصومت نبود، بلکه ابراز خشم بود. به همین ترتیب، سیگمن و اسنو (۱۹۷۷) نشان دادند که ابراز خشم و خصومت بهترین پیش بینی کننده های واکنش به استرس و پیامدهای سلامت محسوب می شوند. پس چگونه خصومت و ابراز آن می توانند سبب ایجاد بیماری شوند؟ رابطه ی میان خصومت و بیماری های قلبی حاکی از نقش گذرگاه فیزیولوژیکی و واکنش به استرس شدید است که منجر به عارضه می قلبی می شوند. با این حال، پژوهش ها نشان می دهند که خصومت می تواند از طریق دو مسیر سلامت را تحت تأثیر قرار دهد. نخست این که خصومت با رفتارهای ناسالمی نظیر سیگار کشیدن، مصرف الکل، مصرف کافئین و رژیم غذایی نامناسب ارتباط دارد (لیپ کوس و همکاران ، ۱۹۹۴؛ گرین و همکاران ، ۱۹۹۵). دوم این که خصومت می تواند با عوامل تعدیل کننده ی دیگری مرتبط باشد. برای مثال، افراد متخاصم هنگام تجربه کردن استرس ممکن است از دریافت حمایت اجتماعی اجتناب کنند و کمک دیگران را نپذیرند. در واقع، این مسئله در برخی مقیاس های اندازه گیری خصومت با پاسخگویی به عباراتی نظیر «هیچ کس نمی فهمد که بر من چه گذشته است» مشخص می شود. خصومت با مقابله نیز ارتباط دارد. برای مثال، این باور که «اعتماد نکردن به دیگران عاقلانه تر است» می تواند بازتاب سبک مقابله ی اجتنابی باشد.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp344