نقد پایان نامه روانشناسی

در این آموزش همه مراحل نقد پایان نامه روانشناسی به همراه سه نمونه پایان نامه نقد شده ارائه شده است.

برای نقد علمی و محققانه یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری رشته روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی و خلاصه نقد پروپوزال و پایان نامه رشته های علوم انسانی لازم است طبق مراحل زیر عمل کنید.

نقد پایان نامه بر اساس این مراحل کار را برای شما بسیار آسان می سازد.

به نحوی که برای نقد پایان نامه کافی است ابتدا بخش های یک پایان نامه را بررسی و مطالعه نمایید و طبق مراحل زیر به هر یک از سوال ها پاسخ دهید. 

پاسخ های شما لازم است مبتنی بر اصول و ضوابط روش تحقیق باشد و به ارائه مستندات لازم اقدام نمایید.

مراحل نقد پایان نامه ارشد و دکتری:

1- نقد عنوان و ادبیات و پیشینه:

اولین سؤال این است که: «پژوهش برای چه کسی مهم است؟»

به بیان دیگر :

۱. آیا موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد؟

۲. آیا قبلا انجام نشده است؟

3. آیا مطالعه حاضر به دانش مفید و مورد استفاده چیزی می افزاید؟ 

۴. آیا نتایج بالقوه پژوهش به تدوین و ساخت نظریه کمکی می کند؟

۵. آیا پیشینه پژوهش یا پیشینه علمی به خوبی مرور شده (یعنی پیشینه مربوط و لازم مرور شده یا پراکندگی زیاد بوده و بر موضوع اصلی تمرکز نشده و به روز است یا خیر؟

۶. آیا مرور پیشینه، موضوعات نظری، روش شناختی و تجربی را پوشش می دهد؟

۷. آیا مرور پیشینه به شکلی هست که طرح حاضر را در بافت پژوهش علمی در حوزه مطالعات مربوط جای دهد؟

۸. آیا دلایل و توجيه ضرورت مطالعه به روشنی فصل بندی شده است (احتمالا بیان الگوی مفهومی که در آن متغیرهای تحت بررسی را به هم ربط می دهد)؟ و آیا سؤالات با فرضیه های پژوهش به روشنی تدوین شده اند؟

2-  روش سنجش و اندازه گیری :

1- آیا سازه های اصلی به روشنی بیان و تعریف عملی شده اند؟ 

۲. آیا روشهای اندازه گیری (چه کیفی و چه کمی) به طور مناسب سازه های مندرج در سؤالات پژوهشی را به دست خواهند آورد؟

٣. چنانچه از مقیاسهای کمی استفاده شده است، آیا از ضریب اعتبار و روایی قابل قبول برخوردارند؟

3- طرح پژوهش

۱. آیا شیوه پژوهش به طور کامل و با جزئیات توصیف شده است تا خواننده به خوبی بتواند بفهمد که چه کاری انجام شده و چنانچه لازم باشد بتوان بر اساس توصیفات حاضر مطالعه را تکرار کرد؟

۲. آیا طرح تدوین شده برای پژوهش، متناسب با سؤالات پژوهشی است؟

٣. آیا با طرح حاضر می توان استنباطهای لازم را انجام داد؟

۴. آیا حجم و ترکیب آزمودنیها (گروه نمونه متناسب با سؤالات پژوهش و تحلیل داده هاست؟

۵. آیا مطالعه از استانداردهای اخلاقی و حرفه ای پیروی می کند؟ معیارهای کمیته اخلاقی برای انجام مطالعات انسانی یا حیوانی).

4- نتایج تحلیل داده ها

۱. آیا در تحلیل، به تمامی سوالات پژوهش پرداخته شده است؟

۲. آیا داده ها به طور واضح ارائه شده اند؟ (بایستی ارائه هر نوع جدول و شکلی لازم و قابل فهم باشد).

3. آیا آزمونهای آماری با فنون تلخيص داده ها به صورت درست انجام شده است؟

5- تفسیر یافته ها

1. آیا یافته ها در بافت و سؤالات پژوهشی و در بستر وسیع تر نظریه که مطالعه بر اساس آن انجام شده، مورد تفسیر قرار گرفته است؟

۲. آیا تفسير بر پایه داده ها انجام شده است؟ (هر چند گمانه زنی و حدسهای پژوهشگر نیز می تواند با ذکر اینکه حدس اوست در تفسير بیاید).

3. آیا محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها بررسی شده است؟ 

۴. آیا ضعفهای مطالعه ذکر شده است؟

۵. آیا کاریستهای حرفه ای بافته ها مورد بحث قرار گرفته است؟

6- شكل ارائه گزارش

۱. آیا مقاله یا گزارش به راحتی قابل خواندن است؟ (به زبان، روانی اصطلاحات و یکدست بودن کاربرد واژگان دقت شود).

۲. آیا اندازه گزارش با محتوای آن همخوانی دارد؟


به عنوان حسن ختام در این قسمت سه نمونه نقد پایان نامه روانشناسی با مشخصات زیر ارائه شده است:

عنوان: مقايسه توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
همه بندهای یک پایان نامه استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه پایان نامه اصلی: 70 صفحه

تعداد صفحه نقد پایان نامه : 7 صفحه


 عنوان پایان نامه: رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر
همه بندهای یک پایان نامه: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه پایان نامه: 108 صفحه

تعداد صفحه نقد پایان نامه: 7 صفحه


 عنوان: مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا و عادی شهر تهران
همه بندهای یک پایان نامه استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه اصل پایان نامه : 116 صفحه

تعداد صفحه نقد پایان نامه : 9 صفحه


پس از خرید می توانید این محصول باارزش را دانلود نمایید. (هر سه فایل)

قیمت سه فایل کامل همراه با اصل پایان نامه WORD قابل ویرایش:

26300تومان
هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901