براساس آنچه گفتیم، نتیجه می گیریم که H0 را باید پذیرفت مگر آنکه دلیل محکمی بر رد آن وجود داشته باشد.

این بدین معناست که فرض صفر همواره شامل سطح اطمینان 100(1-α)درصد است؛ بنابراین در برگیرندۀ سطح معنی داری است.

مفهوم کاربردی این جمله آن است که رد یا قبول با سطح اطمینان دلخواه صورت خواهد گرفت.

پس همواره H1به اندازۀ α در طرفین توزیع نمونه گیری تعریف خواهد شد.

«یک طرفه» (One Tail) یا «دو طرفه» (Two Tail) بودن آزمون فرض آماری به تعریف H0و H1 یا بستگی دارد.

 

مثال :

در فرضیه پژوهشی چنین آمده است: میانگین مدت زمان کاربرد یک لامپ سالم کمتر ا ز200 است» .

فرضیه فوق به طوری به فرضیه های آماری تبدیل می شود که نشان دهندۀ نقیض ادعا و نشان دهندۀ فرضیه پژوهشی است.

بنابراین:

 

واضح است که H1به اندازۀ α در سمت چپ توزیع نمونه گیری X ̅تعریف خواهد شد. این نوع آزمون را «آزمون یک طرفۀ چپ» (Left Tailed test) می خوانند، شکل 2-4.

مثال :

فرض کنید در مثال فوق چنین آمده باشد: «میانگین مدت زمان کارکرد یک لامپ سالم بیشتر از 200 ساعت است». فرضیه فوق را می توان به صورت زیر به فرضیۀ آماری تبدیل کرد:

 

مثال :

مجددا فرض کنید در فرضیه پژوهشی چنین آمده است:

«میانگین مدت زمان کارکرد یک لامپ سالم برابر 200 ساعت است».

فرضیۀ آماری عبارت فوق چنین است:

 

اگر در شکل های فوق میانگین نمونه در «ناحیۀ بحرانی» قرار بگیرد، فرض صفر (H0) رد می شود.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

فهرست محتویات بسته آموزشی spss در ادامه آمده است

برای مشاهده فهرست و دانلود بسته آموزشی به ادامه مطلب بروید...

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری پایان نامه با spss

از صفر تا صد آموزش spss

آموزش موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)

دانلود چند صفحه نمونه و فهرست مطالب این بسته آموزشی

قیمت با تخفیف ویژه : فقط 16500 تومان

دانلود 10 نمونه داده های آماری spss برای تمرین و آموزش

 

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه