موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی درباره هویت من با عنوان بررسی رابطه استحکام من، هویت من و مشکلات بین فردی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص .

در اصطلاحات روانشناسی، «من» به عنوان «جزئی از اجزای تشکیل دهنده شخصیت» توصیف شده که با دنیای بیرونی و نیازهای عملی آن سروکار دارد. [و] ما را قادر می سازد تا امور را درک کنیم، استدلال کنیم، مسائل را حل کنیم، واقعیت را امتحان کنیم و غرایز را متعادل کنیم. همه اینها بنا به امر ضمیر آگاه است۔۔ گولدنسون ۱۹۸۴، ص ۲۴۷). «من» نقش مهم «حفظ تعادل بین غرایز درونی و واقعیت بیرونی را ایفا می کند» (ص ۲۴۹). پیش از این که راهی سفر شویم، اولین کارمان مرور کهن الگوهای (آرکی تایپ) «من» و کسب اطمینان از حضور همه منابع لازم است. از زاویه رشد انسان، به راحتی می توان درک کرد که ما پیش از این که بتوانیم مستقل شویم باید اعتماد، اقتدار، کوشش و ابتکار داشته باشیم (وظایف رشد کودکی اریک اریکسون). اگر این ها را پرورش ندهیم ممکن است برای مراقبت از خودمان یا دست کم برای احساس این که چه کسی هستیم، مجبور شویم به سایر افراد و نهادها تکیه کنیم. کسانی که سطح ابتدایی و اولیه اعتماد یا اقتدار را پرورش نداده اند و درنتیجه قدرت «من» بسیار پایینی دارند، به احتمال قوی بیشتر به روان درمانگر نیاز دارند تا مربی اما بیشتر مردم و مسلما مراجعانی که به جای درمانگر، مربی انتخاب می کنند، اعتماد و استقلال کافی برای بقا و کار درست در دنیای بزرگسالان را در خود پرورش داده اند. با این حال باز هم بد نیست کهن الگوهای (آرکی تایپ) «من» را مرور کنیم و از راه های نامحسوس تری که وابسته به تأیید یا راهنمایی دیگران می مانیم و اثرات زیان باری که این کار می تواند روی زندگی ما داشته باشد آگاه شویم.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی تربیتی (ایده 350) :

بررسی رابطه استحکام من، هویت من و مشکلات بین فردی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص


هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901