جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره سندرم قمار

 برای انتخاب جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره سندرم قمار این متن را با دقت مطالعه کنید و موضوع را در انتهای متن مشاهده کنید.

عملکرد در آزمون آیوا تنها سناریویی نیست که قماربازان و یا افراد وابسته به مواد مخدر در آن نقاط مشترک دارند، بلکه شرایطی که یک بیماری سبب بیماری دیگر شود نیز در آنها بیش از حد متوسط است. برای مثال پژوهشگری به نام «وندی اسلاتسك» و دستیاران او به پژوهش در مورد مشکلات رفتاری ۱۰۰۰ فرد نوجوان و بزرگسال در نیوزلند پرداختند. در این افراد کسانی که به حشیش معتاد بودند، شش برابر بیش از دیگران به الکل وابستگی داشتند. افرادی هم که به الكل وابسته بودند، چهار برابر بیش از افراد عادی به نیکوتین وابستگی داشتند. در افرادی که دچار سندروم قمار بودند، دو سوم آنها به مواد مخدر یا الکل وابسته بودند. در این پژوهش دیده شد که در افراد مبتلا به سندروم قمار، درجه ی گرایش به الكل، حشیش و نیکوتین سه برابر افراد عادی است حال ممکن است بگویید این احتمال وجود دارد در جایی که فرد مبتلا به سندرم قمار زندگی می کند، مواد مخدر و الکل بیشتری یافت می شود.

بنا بر این همبستگی این رفتارهای بیمارگون موقعیتی است و نه تحت تأثیر ویژگی شخصیت اما باید گفت این امر نامحتمل است. قمار و اعتیاد در خانواده با هم ظهور می کنند بدان معنا که افراد قمار باز در خانواده هایی یافت می شوند که افراد آن به الكل گرایش دارند (حتا ممکن است قمار باز هم نباشند) و افراد دارای گرایش به الکل از خانواده هایی هستند که افراد آن قمارباز می باشند. «اختلال شخصیتی جامعه ستیزی»(۱۰۱) نیز در بین خویشاوندان این دو گروه بیش از حد معمول دیده می شود. البته این اختلال شخصیتی دارای طیف وسیعی است و ترکیب بندی های متفاوت ویژگی شخصیت را در بر می گیرد. از علایم اصلی اختلال جامعه ستیزی در افرادی که بین قماربازان یا معتادان به مواد مخدر زندگی می کنند، بی مسئولیتی متناوب و قانون شکنی آنهاست.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 288) :

مقایسه ارتباط ویژگی شخصیتی با تمایل به الکل و مواد مخدر در افراد دارای سندرم قمار و افراد عادی


هر سوالی دارید بپرسید:
پیشنهاد جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال: (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسیهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901