نحوه نوشتن سوابق و پیشینه تحقیق در پروپوزال پایان نامه روانشناسی

برای اطلاع از نحوه نوشتن سوابق و پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی این متن را بخوانید.

سوابق تحقیق در واقع بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق است.

با این نمونه موضوع پیشینه آن نیز به عنوان نمونه در ادامه آمده است.

نمونه موضوع پایان نامه روانشناسی:

مقایسه کیفیت زندگی، رضایت زندگی و خود کارآمدی شغلیِ معلمان مراکز استثنایی با معلمان مراکز عادی مقطع ابتدایی شهرستان ...

نتايج پزوهش ملکی و همکاران (1389) نشان داد که بين کيفيت زندگي کاري معلمان با ميزان فرسودگي شغلي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

با توجه به ضريب همبستگي منفي (24/0-) اين ارتباط، ارتباطي غيرمستقيم و معکوس است. از بين مولفه هاي کيفيت زندگي کاري مولفه هاي زمينه هاي پرورش و فرصت هاي مستمر، طراحي شغل و فضاي کاري در سطح آلفاي 01/0 ارتباطي غيرمستقيم و معني دار با فرسودگي شغلي دارند. همچنين مولفه طراحي شغل به تنهايي 15 درصد از تغييرات فرسودگي شغلي را پيش بيني کرد.

بر اساس تحقيق پرداختچي، احمدي، آرزومندي (1388) بين كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. و از ميان مؤلفه هاي كيفيت زندگي كاري به ترتيب متغيرهاي پرداخت منصفانه، تناسب اجتماعي، فضاي كلي زندگي و توسعه قابليت هاي فردي بيشترين تأثير را بر فرسودگي شغلي دارند.

تحقيق خاقاني زاده و همكاران (1387) با عنوان بررسي رابطه استرس شغلي و كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب نيروهاي مسلح نشان داد : همبستگي منفي بين استرس شغلي با كيفيت زندگي كاري پرستاران وجود دارد.

کاریاکو، ساتکلیف (1987) و پیرس مولی (1990) دریافتند که سطح و ماهیت فشار روانی تجربه شده درآموزگاران با توجه به نوع مدرسه اي که در آن مشغول به کار هستند، متفاوت است.

در تحقیق میر فرهادی (1390) با عنوان نقش عوامل فردی در رضایت زندگی پرستارن نتایج نشان داد که میزان در امد با رضایت از زندگی رابطه معناداری دارد. .و هم چنین عوامل فردی با رضایت زندگی رابطه معناداری رات نشان داد.

در تحقیق زاهد(1388) با عنوان رابطه رضايت شغلي با خودکارآمدي معلمان راهنمايي شهرستان مشگين شهر در سال تحصيلي 89-88. نتايج نشان داد بين رضايت شغلي و خودکارآمدي معلمان همبستگي معني داري وجود دارد همچنين براساس يافته هاي پژوهش معلمان زن و مرد از نظر رضايت شغلي و خودکارآمدي تفاوت معني داري ندارند.

پاداشي (1388)نشان داد كه بين رضايت شغلي و خودكارآمدي رابطه معني دار وجود دارد . كلارالين، هس در تحقيقي تأثير خودكارآمدي معلم بر رابطه بين رضايت شغلي و انگيزه ترك را بررسي كرد نتايج تحليل نشان داد كه خودكارآمدي معلم تأثير مستقيمي بر رابطه رضايت شغلي و انگيزه ترك وجود دارد (نقل از پاداشي، 1388).

در تحقیق دیگر احدی(1388) با عنوان بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک و خودکار آمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل نتایج رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی توان پیش‌بینی رضایت از زندگی را داردهمچنین یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطهء مثبت معنادار وجود دارد.بین سبک‌های اسنادات و رضایت از زندگی رابطهء معنی‌داری دیده نشد.

پژوهش میکائیلی (2013) با عنوان بررسی رابطه ی بین ادراک از جو مدرسه و خودکارآمدی با رضایت از زندگی نتایج نشان دادند، ادراک از جو مدرسه و خودکارآمدی پیش بینی کننده ی معنی داری برای رضایت از زندگی هستند.


مشاوره انتخاب موضوع و انجام پروپوزال، مقاله علمی پژوهشی و isi ، پروژه و تحلیل آماری با spss:
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901