مشخصات:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین كارمندان بانك‌های شهرستان سپیدان
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 25 صفحه
نوع فایل: word شماره 23
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

تعریف عملیاتی مدیریت دانش میزان نمره ای است كه آزمودنیها از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو كسب می كنند. تعاریف مولفه های مدیریت دانش تعریف مفهومی بیرونی سازی : بیرونی سازی عمل كدگذاری یا تبدیل دانش ضمنی به آشكار است و در تعاملات رسمی مانند مصاحبات تخصصی روی می دهد با بیرونی سازی امكان تسهیم دانش، به وجود آمده و مبنایی برای ایجاد دانش جدید شكل می گیرد. مفهوم خلق در توسعه تولیدات جدید یا چرخه كنترل كیفیت مثالی از این فرآیند است كه با تبدیل دانش ضمنی به آشكار، امكان بهبود فرآیند تولید را برای كاركنان فراهم می آورد ( سالار زهی ، همكاران ، 1391، ص88 ) .

تعریف عملیاتی بیرونی سازی : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 1 تا 5 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند .

تعریف مفهومی تركیب : در تركیب، با استفاده از تعاملات اجتماعی، دانش آشكار بین افراد مبادله می شود. افراد، دانش را از طریق سازوكارهای مبادله، مانند جلسات و گفت وگوهای تلفنی، شكل دهی مجدد اطلاعات موجود ( دسته بندی، افزودن، طبقه بندی مجدد و مفهوم سازی مجدد دانش آشكار) منتقل و تركیب می كنند كه این می تواند به خلق دانش جدید منجر شود در این مرحله استفاده از فناوری اطلاعات در شكل گیری دانش جدید نقش بسیار مهمی ایفا می كند ( طبرسا ‌، همكاران ، 1391،ص 114) .

تعریف عملیاتی تركیب : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 6 تا 16 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند . تعریف مفهومی درونی سازی : درونی سازی فرآیند تبدیل دانش آشكار به ضمنی است. از طریق این فرآیند، دانش آشكار خلق شده در سراسر سازمان منتشر شده و به وسیله افراد تبدیل به دانش ضمنی می شود. درونی سازی به شدت در ارتباط با یادگیری در عمل است ( سالار زهی ، همكاران ، 1391، ص88 ) .

تعریف عملیاتی درونی سازی: میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 18 تا 20 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند . تعریف مفهومی اجتماعی سازی : اجتماعی سازی از طریق تعامل بین افراد شكل می گیرد. در اینجا یك فرد می تواند دانش ضمنی را بدون استفاده از زبان به دست آورد. كارآموزان در حین كار تحت نظارت قرار می گیرند و تخصص ها را نه از طریق زبان، بلكه به واسطه مشاهدات، تقلید و تمرین یاد می گیرند. كلید به دست آوردن دانش ضمنی تجربه است، بدون شكلی از تسهیم تجربه، برای افراد بسیار مشكل است كه تفكرات شان را با هم تسهیم كنند( طبرسا ‌، همكاران ، 1391،ص 114) .

تعریف عملیاتی اجتماعی سازی : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 21 تا 26 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند . تعریف مفهومی بازاریابی رابطه مند بازاریابی برای سال  های زیادی مبتنی بر مدیریت تقاضا بوده است. بازاریابی رابطه مند به عنوان یک الگوی جدید در بازاریابی پیشنهاد شده است. بازاریابی رابطه مند شامل فعالیتهایی است در راستای توسعه ارتباطات طولانی مدت و مقرون به صرفه بین سازمانها و مشتریان آن، به منظور ایجاد سود متقابل برای هر دو طرف. )تاج زاده نمین، 1382،ص 134)

استراتژیهای بازاریابی رابطه مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازارداخلی که درون سازمان است معطوف میباشد. کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالبا به طور مجزا مدیریت میشوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. (کریستوفر ،1997،ص103)

تعریف عملیاتی بازاریابی هدفمند میزان نمره ای است كه آزمودنیها از پرسشنامه پرسشنامه بازاریابی رابطه مند جواد عباسی كسب می نمایند.

تعاریف مولفه های بازاریابی رابطه مند تعریف مفهومی عوامل اجتماعی : شركت در اجرای روش مبتنی بر افزایش ارزش برای مشتری ، می كوشد روابط اجتماعی خود با مشتری را تقویت نماید ، این كار از طریق روابط شخصی ، فردی و صمیمی با مشتری ایجاد می گردد ( قاضی زاده و همكاران ، 1390، ص410)

تعریف عملیاتی عوامل اجتماعی : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 1 تا 5 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند .

تعریف مفهومی تبادل اطلاعات : تبادل اطلاعات در اینجا شامل معرفی منظم و مداوم خدمات جدید سازمان به مشتریان كلیدی ، ملاقات های رسمی كارشناسان با مشتریان كلیدی و ارائه توصیه های مفید از جانب سازمان به مشتریان كلیدی به منظور كاهش هزینه مشتریان .

تعریف عملیاتی تبادل اطلاعات : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 6 تا 8 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند . تعریف مفهومی فعالیت های فروش : فعالیت های فروش شامل سه زیر مجموعه اعتماد ، كیفیت خدمات و كاركنان است . اعتماد مانند عمل كردن بانك به تعهداتش و حفظ اسرار مالی و تجاری مشتری. كیفیت خدمات مانند زیبایی وشكیل بودن شعبه ، سرعت در گشایش اعتبار مشتری كلیدی .

كاركنان : كار راه انداز بودن كاركنان شعبه ، تخصص و مهارت فنی كاركنان شعبه.

تعریف عملیاتی فعالیت های فروش : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 9 تا 30 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند .

تعریف مفهومی نظارت بر روابط: نظارت بر روابط در اینجا منظور این است كه در سازمان یا بانك رویه مشخصی برای اعلات نارضایتی مشتری و جود داشته باشد یا اینكه بانك هوشمندانه بدون اینكه اقدام رسمی از سوی مشتریان كلیدی صورت گیرد مشكل را تشخیص می دهد و تلاش كند ان را رفع نمایند . تعریف عملیاتی نظارت بر روابط : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 31 تا 35 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند .

 

شماره 23

 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901