مشخصات:
موضوع پروپوزال: عنوان : ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 26 صفحه
نوع فایل: word شماره 25
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

روش تحقیق

محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص شود برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوه ای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیق تر و سریع تر به پرسش یا پرسش های مورد نظر دست یابد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوال های مربوط به وضعیت فعلی می پردازد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح علّی و از نظر هدف کاربردی می‎باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضع مطالعه می شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. (خاکی 104:1390)

جامعه ی آماری یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه ی آماری انجام می شود.به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات ، ویژگی ها ، کارکرد ها و متغیر های آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیر ها ، صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار جامعه باشد. بنابراین جامعه ی آماری را میتوان به این صورت تعریف نمود. جامعه ی آماری اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترکی برخوردارند ، که آنها را از دیگر گروه ها متمایز می کند. ( دانایی فرد و دیگران،1389 )

در هر بررسي آماري ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه مي‌نامند. به عبارت ديگر ، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکني است که مي‌توانند با تکرار يک آزمايش حاصل شوند به طور كلي جامعه عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند و تعريف جامعه آماري بايد جامع و كامل باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر نامحدود و جمعيت ساكن در شهرستان رشت مي باشد با توجه به حجم بالاي آن از نمونه گيري استفاده شده است.

حجم نمونه و برآورد آن گروه نمونه مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماري انتخاب مي شود گروه نمونه را تشکیل می دهند ، و نمونه برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است. به طوری که با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی گروه این امکان به وجود می آید که خصوصیات و یا ویژگی ها را به اعضای جامعه تعمیم دهیم، دلایل استفاده از گروه نمونه نیز به جای جمع آوری داده ها از کل جامعه ی آماری کاملا مشخص است.

در برسی های پژوهشی که شامل چند صد هزار عضو جامعه ی آماری می شود، عملا غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمع آوری کنیم یا او را آزمون نمائیم حتی اگر هم امکان پذیر باشد ، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسائل منابع انسانی مقدور نیست. (سکاران ، 297:1388)

روش نمونه گیری

در این تحقیق روش نمونه ی غير احتمالي و دردسترس، به اين ترتيب كه سعي شده افراد جامعه را به دسته هاي كوچك تر تقسيم كرده و در محلات اين شهرستان به صورت حضوري از افرادجهت پاسخ به پرسشنامه ها استفاده شود. با توجه به حجم جامعه از جدول مورگان استفاده شده و به نمونه 384 نفر رسيديم . روش گرد آوری اطلاعات داده ها ترجمه و بومی سازی شده و پرسشنامه ی توسط نويسنده به همراه نظرات كارشناسان بيمه و استاد راهنما و مشاور مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است .

این پرسشنامه شامل22سوال است که 3 سوال از مشخصات عمومی پاسخ گوینده شامل سن ، جنس و تحصیلات می باشد نحوه ی توزیع سوالات نیز طبق مقاله مهدوي باري عوامل اقتصادي 2 شاخص سطح پايين درآمد و قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري و عوامل اجتماعي با 2 شاخص عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت و ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان و متغير وابسته تمايل تقاضاي بيمه عمر مورد سوال قرار گرفته شده است. از طیف 5 قسمتی لیکرت ( 5=خيلي زياد و 1= خيلي كم ) برای تعیین دیدگاه پاسخ دهندگان در ارتباط با هریک از متغیر ها استفاده شده است. اندازه ی هر یک از مولفه های مدل برای هر فرد بر اساس متوسط مجموع نمرات گویه های مربوط به همان مولفه محاسبه شده است.

پرسشنامه ها به صورت حضوری در اختیار نمونه ها قرار گرفت و در تجزیه و تحلیل داده ها شرکت داده شدند. ابزار اندازه گیری در هر جمع آوری، اطلاعات با توجه به منظور و مفهوم تحقیق دارای اهمیت فراوان است . این فرایند دربرگیرنده ی فعالیت های متنوعی است که نتیجه ی جمع آوری داده هایی است که اندازه های عددی برخی از مشخصه ها با شرحی از صفات کیفی افراد یا عناصر مورد بررسی را نمایش می دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه مجموعه ساختار یافته از سوالات برای کسب اطلاعات از پاسخ گویان است و یکی از ابزار های جمع آوری داده ها است که پاسخ دهندگان از طریق آن به پرسش ها پاسخ می دهند و یا واکنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتی ابراز می دارند. از این رو هرگاه بدست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده می شود ( مال هاتر، 1378، 162 ). در این تحقیق به منظور بررسی و تجزيه و تحليل متغيرهاي مربوط به تحقيق كه در ادبيات تحقيق مورد بحث قرار گرفت براي سنجش عوامل اقتصادي و اجتماي و همچنين تمايل بر تقاضاي بيمه عمر در صنعت بيمه شهرستان رشت از پرسشنامه استفاده شده است .

 

شماره 25

 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901