مشخصات:
موضوع پروپوزال: عنوان : ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 22 صفحه
نوع فایل: word شماره 30
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

این تحقیق به منظور شناسایی وجود یا عدم وجود رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان انجام پذیرفته است. به همین منظور پس از نهایی شدن طرح، مطالعات نظری آغاز گردید.پس از جمع آوری اطلاعات، کار تجزیه و تحلیل و بررسی آنها ازطریق نرم افزارSPSS پیگیری شد.

نقشه عملی و مراحل اجرایی این پژوهش درشکل 3-1 نشان داده شده است.

روش تحقیق از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق پیمایشی ازنوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. متغیرهای تحقیق برای انجام هر تحقیق علمی باید متغیرهای آن را تعیین نمود. متغیر کمیتی است که در دامنه های معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد ، نمادی است که عدد یا ارزش به آن منتسب می شود (کرلینجر، 1374، 93).

متغیر مستقل متغیری است که اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. در این پژوهش متغیر مستقل هوش فرهنگی می باشد. متغیر وابسته این متغیر به منظور تعیین اثر متغیر مستقل، مشاهده و اندازه گیری می شود(دلاور، 1380، 38).

متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. در این پژوهش متغیر وابسته عملکرد کارکنان می باشد. ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

1- مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات درزمینه مبنای نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(Internet)استفاده شده است.

2- تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه شامل 40 سوال است. درطراحی این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش ازطیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود در پایان پرسشنامه یک سوال باز نیز ارائه شده است.

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایانی پرسشنامه تعیین شود. شکل کلی و امتیازبندی طیف لیکرت در این پرسشنامه به صورت زیر است؛

 

شماره 30

 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901