مشخصات:
موضوع پروپوزال: رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاهی استان سمنان
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 40 صفحه
نوع فایل: word شماره 31
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می گردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی را به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای حل مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد(خاکی،1389).

در این پژوهش از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است:

1- بررسی و مطالعه کتب و پایان نامه هایی که در رابطه با متغیر های این پژوهش نگاشته شده است.

2- استفاده از مقالات داخلی و خارجی که پیرامون موضوع های مرتبط با پژوهش به رشته تحریر درآمده است.

3- استفاده از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار جمع آوری داده ها. ابزار سنجش تحقیق ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش است. پرسشنامه ، مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف‌دار است که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون ، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ گو را مورد سنجش قرار می‌دهد(قره داغی، 1389).

در این مطالعه منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از 2 نوع پرسشنامه استفاده گردیده است. در ادامه به توصیف پرسشنامه‌های استفاده‌ شده در این تحقیق می‌پردازیم. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده در این تحقیق از پرسش‌نامه استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (۱۹۹۸) برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاداسلامی منطقه 17 استفاده‌شده است.

پرسش‌نامه اصلی (۱۹۹۳) شامل هفت بعد و ۴۳ سئوال شش امتیازی در مقیاس لیکرت هست. این ابزار توسط حداقل ۲۰۰ سازمان و شرکت استفاده‌شده و اعتبار آن در همه بیشتر از 70/0 بوده است (Marsick & Watkins,2003). در این تحقیق، از شکل کوتاه شده این ابزار (واتکینز و مارسیک، ۱۹۹۸) که حاوی ۲۱ سئوال است، استفاده گردید. این پرسش‌نامه، در هفت بُعد سه سئوال برای هر یک از ابعاد سازمان یادگیرنده و در مجموع دارای21سئوال است.

اعتبار کلی نسخه 21 سئوالی اصلی، ۹۳/ ۰ برآورد شده است. پرسش نامه آمادگی برای تغییر ابزار استفاده‌شده برای ارزیابی آمادگی کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی منطقه 17 برای تغییر، پرسش‌نامه استاندارد ۸ ۱ سئوالی گرایش به سوی تغییردونهام و همکاران (۱۹۸۹) هست.

این ابزار ترکیبی از سه مؤلفه است: مؤلفه شناختی، مؤلفه احساسی و مؤلفه رفتاری. مؤلفه شناختی یک گرایش، اطلاعاتی است که یک شخص درباره شخص یا چیزی دارد. این اطلاعات منجر به شکل‌گیری مؤلفه احساسی می‌شود. مؤلفه احساسی، احساسی است که شخص در برخورد با یک موضوع پس از ارز یایی آن دارد و اغلب به صورت تمایل یا عدم تمایل به آن موضوع بیان می‌شود. مؤلفه رفتاری، رفتار و منشی است که شخص در برابر موضوع گرایش برمی‌گزیند. هر یک از این مؤلفه‌ها در این ابزار، شامل شش سئوال است و در این پرسش‌نامه دربرگیرنده ۱۸ سئوال باشد.

هر کدام از سئوالات، با مقیاس هفت امتیازی از طیف لیکرت ارزیابی شده است ( ۱-کاملا مخالف، ...، 7-کاملا موافق). امتیازات در هر یک از این سه مؤلفه، با یکدیگر جمع شده و سپس تقسیم بر شش می‌گردد. بدین ترتیب میانگین امتیازات در هر مؤلفه به دست می‌آید.

برای به دست آوردن امتیاز کلی این متغیر، امتیازات میانگین سه مؤلفه بایکدیگر جمع شده و سپس تقسیم بر سه می‌گردد. ضریب اعتبار آلفای نسخة اصلی این ابزار، 88/۰ به دست آمده است.(پاک نژاد و همکاران،1390) جدول (3-1)به بعدهاوسطوح پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده ونگرش نسبت به تغییر می‌پردازد .

 

شماره 31

 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901