مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 26 صفحه
نوع فایل: word شماره 73

 

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 
 

ناگویی خلقی اختلال ویژه در پردازش هیجانی است، که بیشتر به کاهش توانمندی در شناسایی و تشخیص هیجان ها اشاره دارد (چن ، اکسیو ، جینگ و چانگ ، 2011). ناگویی خلقی سازه ای چند وجهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسات و تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی مربوط به برانگیختگی هیجانی، دشواری در توصیف احساسات برای دیگران، قدرت تجسم محدود که بر حسب فقر خیال پردازی ها مشخص می شود، سبک شناختی عینی (غیر تجسمی)، عمل گرا و واقعیت محور یا تفکر عینی (تیلور و بگبی، 2000؛ سیفونس ، 2000).

افراد مبتلا به ناگویی خلقی، تهییج های بدنی بهنجار را بزرگ کرده، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می کنند، درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان می دهند و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند (تیلور، پارکر، بگبی و اکلین ، 1992).

پژوهش ها نشان داده اند که افراد مبتلا به ناگویی خلقی در شناسایی صحیح هیجان ها از چهره دیگران مشکل دارند (پارکر، تیلور و بگبی ، 1993؛لنی و همکاران، 1996) و ظرفیت آنها برای همدردی با حالت های هیجانی دیگران محدود است (تیلور، 1987؛ کریستال ، 1979؛ مک دوگال ، 1989).

پژوهش ها نشان داده اند که سطوح بالای ناگویی خلقی با گستره ی متنوعی از اختلال های روانپزشکی مانند، افسردگی (هنتیکا، هنکالامپی، لتونن و ویناماکی ، 2001)، اضطراب (برتز، کونسلی، پترزیاز و جوونت ، 1999)، روان رنجورخویی (اسپینا ، 2003)، الکلیسم و سوء مصرف مواد، سبک زندگی فاقد تحرک، سوء تغذیه و عادات غذایی نادرست(هلمرز و منت ، 1999) در ارتباط هستند. ازمیان اختلال های روانپزشکی مرتبط با ناگویی خلقی، اختلال سوء مصرف مواد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

به عنوان مثال کریستال (1997؛ به نقل از قلعه بان، 1387) معتقد است که ناگویی خلقی به عنوان نارسایی در درک، پردازش و توصیف هیجان باعث می شود که برخی افراد آمادگی وابستگی به مواد را داشته باشند. همچنین، کریستال (1996) معتقد است هیجان های افراد معتاد کودکانه و در سطح پیش کلامی است و ظرفیت شناختی آسیب دیده آنها به عدم توانایی تفسیر افسردگی و اضطراب منتهی می شود. در این شرایط، ظرفیت تاخیر واکنش (مهارت من) پایین است.

در نتیجه تعارض فرد با محیط افزایش می یابد و شخص مکرراً درماندگی و استرس در برابر هیجان ها را تجربه می کند (به نقل از قلعه بان، 1387). تحقیقات نشان داده است ازجمله عواملی که به عنوان پیش بینی کننده آمادگی به اعتیاد در نظر گرفته شده، ابراز وجود است(حاجی حسنی و همکاران، 1391). ابراز وجود به عنوان توانایی دفاع از خود و نیز توانایی «نه گفتن» به تقاضاهایی که فرد نمی خواهد انجام بدهد تعریف می شود (بکر، کرون، ون بلکام و ورمی ، 2008، به نقل از آدام ریتا ، 2010).

پژوهش های گوناگون نشان می دهد که بین کمبود مهارت های اجتماعی و بروز اختلالات رفتاری در آینده رابطه وجود دارد. این مشکلات که با عملکرد ضعیف مهارت های اجتماعی فرد مرتبط هستند، عبارتند از: بزهکاری، نقص در عملکرد تحصیلی و شناختی، فرار از مدرسه و الکلیسم، رفتارهای ضد اجتماعی و اختلالات روانی (ثابتی و شهنی ییلاق، 1377).

پژوهش های گرین، فورهند، بک و وسک (1980، به نقل از حاجی حسنی، 1391) نشان داده است که افراد با ابراز وجود کمتر، تمایل به افسردگی بیشتری دارند و در مدرسه عملکرد ضعیف تری دارند. نتایج پژوهش فروع الدین و صدر السادات (1381) نشان داد که خودپنداره افراد معتاد و غیر معتاد با یکدیگر تفاوت دارد و خودپنداره منفی را می توان عاملی در گرایش به اعتیاد دانست. لازم به ذکر است در پژوهشی که زرگر، نجاریان و نعامی (1387) روی کارکنان شرکت صنعتی در اهواز انجام دادند رابطه ای معنادار میان ابراز وجود با آمادگی به اعتیاد به دست نیامده است.

 

شماره 73


 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901