مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه و سبک های دلبستگی با طرحواره های هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 19 صفحه
نوع فایل: word شماره 157
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

یکی از چالش هایی که امروزه علم روانشناسی با آن روبه رو است ارائه راهبر د هایی درمانی موثر برای کار با بیماران مبتلا به اختلال شخصیت یا دیگر بیماریها ی حاد و مزمن است بسیاری از انسانها به خاطر مشکلات ارتباطی که دارن در جستجوی درمان هستند .همچنین در بسیاری از اختلالات روانی شناخته شده مشکلات یین فردی دیده می شود .اغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تاثیر شیوه تصور آنها در مورد خود و دیگران است این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود طرحواره رویکردی نوین و منسجم به درمان اختلالات روانی است که حاصلی از ترکیب روان کاوی ، گشتالت درمانی ، رفتار درمانی و شناخت درمانی است اصل این رویکرد درمانی بر این است که فرد طرحواره هایی از کودکی با خود به بزرگسالی می آورد این طرحواره ها معمولا ناسازگار بوده و موجب می شود کیفیت زندگی فرد تحت تاثیر قرار گیرد برای بهبود کیفیت زندگی فرد بایدطرحواره هایش را بهبود داد که اغلب روند بهبود طرحواره دشوار و طولانی است .

طرحواره ها به سختی تغییر می کنند چون عمیقا با باورهای فرد راجب خودش و محیط پیرامونش گره خورده است بهبود طرحواره نیازمند اراده ای قوی برای جنگیدن با طرحواره ها است مسلما این کار نیاز به انظباط دقیق و تمرین فراوان دارد طرحواره ها هرگز از بین نمی روند در عوض وقتی که بهبود پیدا کنند از میزان فعال شدن و شدت عاطفه همراه آنها کاسته می شودپس از بهبود طرحواره ها بیماران به محرکها ی برانگیزاننده طرحواره ها به شیوه سالمتری پاسخ میدهند ، دوستان مطلوب تری انتخاب میکنند ، نگرش شان نسبت به خودشان مثبت تر می شودو سبک مقابله ای سازگارجانشین سبک ناسازگار می شود .

یانگ معتقد است طرحواره به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از، دلبستگی ایمن به دیگران ، خود -گردانی، کفایت و هویت ، آزادی دربیان نیازها و هیجان های سالم ، خود انگیختگی و تفریح ، محدودیت های واقع بینانه و خویشتن دار، لیهن مدلی برگرفته از مدل فراشناخت و لز و همکارانش بو جود آورده و طرحواره های هیجانی را بعنوان الگوها، روش ها، و راهبردهایی که در پاسخ به یک هیجان استفاده می شوند تعریف کرده است.

 

شماره 157


 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901