مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 16 صفحه
نوع فایل: word شماره 136
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

بیماری آتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری سیستمیک و مزمن است که سالیان دراز گریبان گیر بشر بوده، و در سراسر دنیا پراکنده است. علت دقیق بیماری آتریت روماتوئید ناشناخته است. یکی از علت های آن را تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن می دانند که رویدادهای استرس زا می تواند رشته واکنش هایی را در بدن آغاز کند که مقاومت آن را در برابر بیماری کاهش می دهد (سید محمدی،1387،ص353).

شيوه ها و راهبردهايی که فرد در مقابله با موراد استرس زا به کار می برد، نقش اساسی در سلامت جسمانی و روانی ایفا می کند (حسینیان و همکاران ، 1385). تاب آوری به معنی ظرفیت افراد در مقابله، سازگاری و بهبودی از استرس و دشواری های زندگی است. به اعتقاد زاواترا، هال و مورای (2010) بهترین تعریفی که برای تاب آوری وجود دارد این است که آن را به عنوان سازگاری موفق با شرایط زندگی در نظر بگیریم . ویژگی ها و موقعیت شخص می توانند در صورتی که بعد از شرایط تنش زا به پیامد های سالم منجر شوند فرایند های تاب اوری را تعیین کنند.در هنگام مواجهه با دشواری های زندگی، افراد با تاب آوری پایین در معرض خطر ابتلا به افسردگی، استرس، اضطراب و مشکلات بین فردی هستند و ممکن است از رفتارهای مخاطره آمیز برای سلامتی استفاده کنند و همچنین از مشکلات جسمی رنج برند (بورتن ،2010).

یکی از حیطه های روانشناسی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، حیطه روانشناسی شخصیت است. بر این اساس، شخصیت به عنوان مجموعه ای از ویژگی های کیفی انسان مطرح است که در رفتار او متجلی می شود و یکی از عواملی است که روانشناسان مختلف نظریه های گوناگونی را درباره آن ارائه کرده اند. ویژگی های شخصیتی به مجموع ویژگی هایی که در وجود یک فرد، تقریبا به طور دایم وجود دارد و موجب تمایز وی از سایرین می شود، اطلاق می گردد.

در این پژوهش، منظور از ویژگی های شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیتی یا پنج ابر صفت است که ابعاد شخصیتی اصلی را وصف می کنند عبارتند از: روان رنجور خویی (N)، برون گرایی (E)، پذیرش (O)، سازگاری (A) وظیفه شناسی (C). روان رنجورخویی به تمایل فرد به تجربه هیجانات منفی از قبیل اضطراب، و افسردگی و خشم بر می گردد. برون گرایی به تمایل فرد به پرانرژی، شاد و معاشرتی بودن اطلاق می شود. پذیرش به تمایل فرد به غیر سنتی و تخیلی بودن و علاقه مندی به هنر اشاره می کند. سازگاری به تمایل فرد به اعتماد ورزی، کمک کنندگی و بخشندگی و در نهایت، وظیفه شناسی به تمایل فرد برای قابل اعتماد بودن، کوشا و منظم بودن اشاره دارد( شکری و همکاران، 1384).

 

شماره 136


 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901