مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: مقایسه آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 20 صفحه
نوع فایل: word شماره 127
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

نوجوانی مرحله انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است (بیابانگرد، 1389). نوجوانی دوران تغییرات سریع جسمانی، روانی، شناختی و اجتماعی است. و دوره ای از زندگی است که نخستین تجارب زندگی در حساس ترین دوران رشد انسان رخ می دهد. آینده نگری، شور، عشق، رابطه جنسی، تحصیل و شغل آینده و تثبیت هویت، همه در این دوران شکل می گیرند. برخی از ویژگی های عاطفی و هیجانی نوجوانان عبارتند از: بی ثباتی عاطفی، خواهش های متضاد، افراط در احساسات، احساسات نامطبوع، ماجراجویی، کشف خود، دوستی های افراطی (احدی و بنی جمالی، 1385).

همچنین در دوره نوجواني، تعارضات دروني فرد و درگيري با محيط و خانواده درهم مي آميزند و اين مسئله موجب مي شود که تغييراتي در طرز تفکر، رفتار و هيجانات يک نوجوان ايجاد شود(بیابانگرد، 1389). در تعارض که پدیده اجتناب ناپذیر زندگی می باشد (بولتون، 1994؛ ترجمه سهرابی و حیات روشنایی، 1384)، فرد همزمان با دو تمایل معارض رو به رو است، که یکی مانع بروز دیگری می شود(خداپناهی، 1386)، رویدادهای بیرونی و درونی (تعارض های درونی حل نشده ناهشیار و هشیار) بسیار تنش زا هستند و سلامت آدمی را به مخاطره می اندازد. اجتناب از فشار روانی، واکنشی سازگارانه است، اما فشار روانی مستمر و غیر قابل کنترل واکنش ناسازگارانه را در بر دارد (اتکینسون و همکاران، 1983؛ براهنی و همکاران، 1386).

لوین نیرویی را که در یک موقعیت بر فرد وارد می شود به طور مستقیم با تنش و جذابیت هدف و به طور معکوس با فاصله روان شناختی مرتبط می داند. در هر لحظه نیروهای معارض، متفاوت و در جهات مختلف بر فرد وارد می شود. بنابراین بین نیروهای میدان فضای زندگی همواره تعارض وجود دارد و بایستی برای رفع تعارض اقدام شود و قوی ترین نیرو جهت حرکت فرد را مشخص می کند (بولتون؛ ترجمه سهرابی و حیات روشنایی، 1384).

تعارض براساس نیروهای همزمان که بر فرد وارد می شود، شامل: الف) نزد

یکی-نزدیکی: دو هدف دلپذیر ولی مغایر باعث ایجاد میدان نیروی مثبت یکسان و نسبتا ناپایدار می شود؛ ب) دوری-دوری: دو هدف نامطبوع، باعث ایجاد میدان نیروهای منفی یکسان می شود، می توان با ترک میدان، به رفع تعارض پرداخت؛ ج) نزدیکی-دوری: هدفی دلپذیر و هدفی نامطبوع، فرد را بین دو میدان نیروی مثبت و منفی نسبتا پایدار قرار می دهد، با عوامل مختلفی می توان تعارض را حل کرد (خداپناهی، 1386).

تعارض اغلب زیان بار تلقی می شود، اما گاهی باعث نمایان شدن مسائل و حل آنها، بهبود تصمیم گیری و عملکرد، ایجاد خلاقیت و تغییر و تحول می شود. به عبارت دیگر، به طور کلی تعارض به دو نوع سازنده و غیر سازنده تقسیم می شود. تعارض سازنده بر مصالحه و راه حل های مناسب و مثبت استوار است و تعارض غیر سازنده بر تهدید و راه حل های استبدادی و نامناسب (رحیم، 1986).

 

شماره 127


 

20000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901