شاه کلید دنیای امروز، خلق ارزش است؛ راهکار ورود به دنیای کسب و کار امروزی، فناوری است و شاه کلید فناوری، تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن می باشد. به عبارت دیگر تجاری سازی ایده های تحقیقاتی حلقه اتصال فناوری و بازار است و تمرکز آن بر حلقه های انتهای زنجیره ارزش می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
بررسی مؤلفه های مؤثر در تجاری سازی یافته های رشته مدیریت در دانشگاه های استان تهران

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
39 صفحه
شماره:
465


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

بررسی نقش و کارکرد دانشگاه در توسعه اقتصادی جوامع مختلف، نشان دهنده بروز تحولات شگرفی است که جهان را با فاز جدیدی از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش روبرو ساخت. اتزکویتز نشان داد که براساس پویایی درونی و الزامات محیطی، نظام دانشگاهی با دو انقلاب مواجه گشت: انقلاب اول در اواخر قرن نوزدهم در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های آموزشی، در زمینه تحقیقات نیز فعال شدند و به تولید دانش نیز اقدام نمودند.

انقلاب دوم در اواخر قرن بیستم براساس ظهور نوآوری های مبتنی بر علم بوقوع پیوست که به طبع آن دانشگاه عهده دار مأموریت سوم (توسعه اقتصادی) شد. در این فرآیند، دانشگاه ها دچار تغییراتی در ساخت و کارکرد خود از جمله آموزش کارآفرینی، تحقیق گروهی، توسعه نوآوری فناورانه، ادغام گروه های تحقیقات علمی با شرکت های صنعتی و روابط نزدیک تر با صنعت شدند. از طرف دیگر بنگاه های اقتصادی برای حفظ بقاء و موفقیت بلند مدت خود نیازمند دستیابی به فناوری جدید هستند تا بتوانند ضمن حفظ مزیت رقابتی به درآمدهای بیشتر دست یابند.

این امر به واسطه تغییر در نگرش به تولید دانش است. دانش در عصر اقتصاد دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد، عامل ارتقای بهره وری و حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیستی، دارای اهمیت ویژه ای است. در اقتصاد دانش بنیان، نظام پژوهش و تولید علم به عنوان مخزن و مرکز اساسی دانش، منابع بالقوه ایده هایی است که این ایده ها بایستی به محصولات مورد نیاز جامعه و بازار تبدیل شوند. در این دیدگاه افزایش نوآوری ملی تنها با افزایش کمیت پژوهش و طرح های پژوهشی محقق نمی شود و اتصال دستاوردهای نظام پژوهشی به نظام بازار از مصادیق و الزامات نوآوری است.

15000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901