مشخصات « پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 26 سوال
نوع فایل: word کد Prs235

پرسشنامه یکی از ابزار های رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ ها، داده های مورد نیاز پژوهش گر را تشکیل می دهد. به منظور طراحی پرسشنامه پژوهش، پس از بررسی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، 26عامل مؤثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه تعیین گردید. در این پژوهش 2 نوع پرسشنامه تهیه گردیده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901