مشخصات « آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحه: 7 صفحه
نوع فایل: word کد Prs011

فرم اصلی این آزمون بوسیله استیرمن (1999؛ به نقل از البرزی و خیر، 1385) بمنظور سنجش "نظریه ذهن" در کودکان عادی و مبتلا به اختلالات فراگیر رشد با سنین 5 تا 12 سالگی طراحی شده است و اطلاعاتی راجع به گستره درک اجتماعی، حساسیت و بینش کودک، همچنین میزان و درجه ای که وی قادر است افکار و احساسات دیگران را بپذیرد فراهم می آورد.

در آزمون فوق الذکر تغییراتی توسط قمرانی، البرزی و خیر (1385) داده شده است؛ آنها تعداد سؤالات آزمون را از 72 به 38 کاهش دادند و به جای اسامی خارجی از اسامی فارسی استفاده کردند.

سپس بر روی گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش¬پذیر و دانش آموزان عادی شهر شیراز آزمون را روا و پایا کرده اند.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901