مشخصات « پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 56 سوالی
نوع فایل: pdf کد POM11

پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز ابزار سنجشی است که 56 ارزش را مورد توجه قرار می دهد.

هر یک از آن ها به ترتیب با عبارات مخالف ارزشهای من، بی اهمیت، کم اهمیت، نسبتا مهم، خیلی مهم، عالی پاسخ داده می شود.

این پرسشنامه ضمیمه ای دارد که شامل اطلاعات پرسشنامه در زمینه های آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها و شیوه کامل نمره گذاری می شود.

با پرداخت حق عضویت سالانه می توانید به همه پرسشنامه های ارائه شده در این پایگاه دسترسی داشته باشید.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901