مشخصات « پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 31 سوالی
نوع فایل: WORD کد pom04

پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI شامل 31 پرسش است که به صورت درست و نادرست پاسخ داده می شود.

این پرسشنامه در سال 1376 هنجاریابی شده است و دو عامل کم اشتهایی روانی و پر اشتهایی روانی را شامل می شود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد که در این فایل توضیح داده شده است.

اساتید و پژوهشگران می توانند با دریافت عضویت سالانه از سایت ایران پژوهش به مدت یکسال از همه پرسششنامه های سایت استفاده کنند بدون آنکه مجبور باشند هر بار پرسشنامه مورد نظر خود را خریداری کنند.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901