مشخصات « آزمون اضطراب اجتماعی اندام + نحوۀ نمره گذاری»
روایی و پایایی: ندارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 7 سوالی
نوع فایل: WORD کد pom01

پرسشنامه آزمون اضطراب اجتماعی اندام از هفت ماده تشکیل شده است که نحوه نمره گذاری آن به ترتیب شامل شدیدا، خیلی، تا حدودی، اندکی، و اصلا و از 5 تا 1 می باشد.

این پرسشنامه یکی از ابزارهای مهم سنجش می باشد که معمولا دانشجویان و اساتید و محققان رشته های روانشناسی در پژوهش های خود به آن نیاز دارند.

در ایران پژوهش شما می توانید با پرداخت حق عضویت سالانه به همه پرسشنامه های این سایت به مدت یکسال دسترسی داشته باشید.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901