مشخصات « پرسشنامه نيازهای اساسی روانشناختی PNS))»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 21 سوالی
نوع فایل: word کد POL14

مقياس نيازهاي رواني (PNS) در سال2000توسط دسی وريان به منظور ارزيابي ارضاء نيازهاي رواني ساخته شد و در پژوهشی توسط طاهری و استوار در سال1388 به فارسي برگردانده شد و ويژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت . اين آزمون شامل 21 عبارت و 3 خرده آزمون است. خرده آزمونها عبارتند از: نياز براي شايستگي داراي 6 عبارت ,(3-5-10-13- 15- 19)و نياز براي وابستگي داراي 8 عبارت(2-6-7-9-12-16-18-21) و نياز براي استقلال شامل 7 عبارت(1-4-8-11-14-17-20 ) . امتيار بندیبرای اين مقياس شامل7درجه است که امتياز 1 برای پاسخ" اصلا درست نيست" و امتياز7 برای گزينه"کاملا خوب است" در نظر گرفته شده.در اين مقياس عبارتهاي 4 , 11, 20, 3, 15, 19, 7, 16, 18 به صورت معکوس نمره گذاري مي شوند براي معکوس کردن اين عبارت پاسخ هر عبارت از نمره 8 کم مي شود براي مثال نمره 2 تبديل به نمره6 مي شود )

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901