مشخصات « پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (CSI) اسپرافکین، لانی و گادو »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 110 سوالی
نوع فایل: pdf کد POF20

ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار می دهید به اطلاع می رساند هدف از انجام این پرسشنامه یاری رسانی به شماو فرزند دلبندتان جهت ارتقاء رشد،وضعیت تحصیلی و سازگاری در زندگی و خانواده می باشد. خواهشمنداست پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را با رفتار کلی کودک خود با گذاشتن مقابل آن عبارت مشخص » هرگز، گاهی، اغلب، بیشتر اوقات « علامت ضربدر در یکی از چهارستون کنید و هر سؤال را طبق بهترین اطلاع خود جواب دهید.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901