مشخصات « آزمون نگرش به ازدواج صاحبي »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 13 سوالی
نوع فایل: pdf کد POA02

اين آزمون نگرش و طرزتلقي شما از ازدواج را مورد سنجش قرار ميدهد. لطفاً عبارات زير را بدقت بخوانيد و ميزان موافقت و يا مخالفت خود را با هر عبارت با انتخاب يكي از 5 گزينه زير مشخص نماييد....

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901