مشخصات « مقیاس سنجش کانرز فرم معلم »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 38 سوالی
نوع فایل: word کد K20023

اگر کودک رفتار توصیف شده را همیشه از خود نشان می دهد در ستون خیلی زیاد علامت بزنید. اگر رفتار را غالبا از خود نشان می دهد، علامت را در ستون سوم بزنید. اگر رفتار را کم و گاهی اوقات بروز می دهد در ستون دوم علامت بزنید. اگر رفتار را هرگز نشان نمی دهد در ستون یک علامت بزنید. لطفا بر اساس رفتار کودک در چند ماه گذشته فهرست را تکمیل کنید. هرگز فقط کمی زیاد خیلی زیاد 1- معمولا نا آرام و بی قرار است 2- صداهای عجیب و غریب از خودش درمی آورد 3- خواسته هایش باید برآورده شوند (خیلی زود احساس ناکامی می کند) 4- هماهنگی اش با کلاس ضعیف است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901