مشخصات « مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 45 سوالی
نوع فایل: word کد K20019

خلق و خو به عنوان پدیده مشخصه سرشت یک فرد شامل آمادگی برای تحریک هیجانی ، توان و سرعت معمول برای پاسخ دادن ، کیفیت خلق عمومی و همه صفات ویژه از نوسان و شدت خلق اوست ، که به عنوان پدیده ای وابسته به ساختار سرشتی فرد مورد توجه است ، بنابراین تا حد زیادی منشأ وراثتی دارد (الپورت) ، 1961) . آمادگی های ذاتی ،زمینه انواع صفات شخصیتی است و انتظار می رود در طول رشد ، از تمایل پیچیده با محیط تفکیک داده شود. با توجه به این مفهوم ، فرض بر این است که بچه ها زندگی را با آمادگیهای شخصی ارثی معینی آغاز می کنند که درکودکی به شکل تفاوتهای فردی آشکار می شود. توماس و چیس ( 1968 و 1963) در مطالعه طولی در نیویورک (NYLS) کار مقدماتی خود را با گروهی از بچه ها از بدو تولد، در کودکی ، بلوغ و اوایل بزرگسالی پی گیری کردند. آنها شواهدی ارائه دادند مبنی بر این که درست همان خلق و خوی خردی کودکان که در آغاز کودکی آشکار شده در مراحل بعدی کودک و بلوغ نسبتاً ثابت باقی می ماند. آنها مصاحبه هایی نیمه ساخت دار با والدین در رابطه با رفتار واقعی نوزادشان در هر روز از موقعیت های زندگیشان ترتیب دادند .صورت جلسه مصاحبه های جامع با والدین در معرض تحلیل محتوایی استقرایی قرار گرفت و نه (9) بعد خلق و خوی توصیف شده ذیل از آن مشتق شد.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901