مشخصات « پرسشنامه شرایط خانوادگی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 22 سوالی
نوع فایل: word کد G20008

منزل ما در منطقه خوبی از شهر واقع است. معمولا همه امکانات زندگی را در اختیار دارم. خانواده ما معمولا وسایل و مایحتاجات خود را بر اسا روز تهیه می کند. پدرم درآمد خوبی دارد. از نظر مادی مشکل خاصی را احساس نمی کنم.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901