مشخصات « آزمون آرکی تایپ زنانه »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 13 آیتمی
نوع فایل: word کد 10170

هر گروه از سوالات 1 – 13 هفت بند دارد. هر بند را با دقت بخوانید و دقت کنید که در حال حاضر کدام بند در نظر شما درست‌تر می‌آید. کنار هر بند، امتیازی را که برایش در نظر می‌گیرید بنویسید. (بین 2 – 3) باید دقت کنید که جوابهای ما در زمانهای متفاوت از زندگی، متفاوت است وآنچه که در این تست به طور کلی باید پاسخ بدهید مربوط به زمان حال است نه زمانهای گذشته یا احساساتی که در گذشته داشته‌اید. درباره پاسخ دادن به سوالات کلی باید با خود بیندیشید که شما در حال حاضر تصمیم می‌گیرید که تا چه حد موافق یا مخالف با هر بند عمل کنید؟

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901