مشخصات « آزمون تصویر آدمک گودیناف 51 آیتمی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 51 سوالی
نوع فایل: word کد 10143

آزمون تصویر آدمک گودیناف : به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق می گیرد که مجموع آنها 51 تجاوز نمی کند. با استفاده از جدول مخصوص، نمره خام تبدیل به سن عقلی می شود و از رابطه 100×سن تقویمی ÷ سن عقلی بهره هوشی کودک بدست می آید.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901