مشخصات « پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 60 ماده ای
نوع فایل: word کد facpor

پرسشنامه‌اي كه در دست داريد، به‌منظور انجام يك تحقيق دانشگاهي در سطح كارشناسي ارشد، در خصوص استفادة جوانان از شبكة اجتماعي فيس‌بوك طراحي و تقديم شما شده است. از آنجا که گروه سنی این تحقیق 17 تا 25 سال را در برمی گیرد، لطفاً فقط کسانی که در این ردة سنی قرار دارند، نسبت به پاسخگوی اقدام فرمایند. دقت و حوصلة شما در پاسخگويي به سؤالات مطروحه، قطعاً نقش مؤثري در نتيجة اين تحقيق ايفا خواهد كرد. اين پرسشنامه بدون درخواست نام و مشخصات شما تنظيم شده است، خواهشمنديم با پاسخگويي كامل و صحيح به همة سؤال‌ها، ما را در انجام هرچه دقيق‌تر اين پژوهش ياري كنيد. مجدداً از بذل توجه و صرف زمان گرانبهايتان صميمانه قدرداني مي‌نماييم.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901