مشخصات « پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام»
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 15 سوالی
نوع فایل: word کد 10024

ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان: پرسش نامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام دارای 15 سوال است و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه : مدل های اخیر از غنی سازی شغلی به وسیله هاکمن و اولدهام پیشنهاد شده است (1980). آنها پنج هسته اصلی ابعاد کار را شناسایی کرده اند: تنوع مهارت، هویت شغل ،اهمیت شغل ، استقلال و بازخورد. 1. تنوع مهارت : تنوع مهارت به گسترش نیازهای شغلی کارمندی که از استعداد ها یا مهارت های متعدد به منظور انجام موفق شغل استفاده می کند اشاره دارد. سئوالات 1و 6 و 11

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901