مشخصات پرسشنامه « آزمون سنجش حافظه فعال »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 27 سوالی
نوع فایل: word کد 10019

آزمون سنجش ظرفيت حافظه ي فعال : آزمون سنجش ظرفيت حافظه ي فعال جهت سنجش ظرفیت حافظه فعال توسط دانيمن وكارپنتر (1980) ساخته شده است. آزمون فوق شامل 27 جمله است كه در شش بخش، از بخش دو جمله اي تا هفت جمله اي تقسيم و طبقه بندي شده است. ويژگي اصلي اين آزمون سنجش همزمان دو بخش حافظه فعال (پردازش و اندوزش ) در ضمن انجام يك فعاليت ذهني است. در اين آزمون از آزمودني ها خواسته می شود تا در هر مرحله به يك رشته از جملات مختلف و نسبتا دشوار كه براي آنها خوانده مي شد، با دقت گوش داده سپس دو كار ذهني (پردازش و اندوزش) را به طور همزمان و به ترتيب زير انجام دهند: الف) معني و مفهوم جملات بيان شده را به درستي تشخيص بدهند. ب) آخرين كلمه بيان شده در جملات را به خاطر بسپارند. البته اين آزمون به شكل هاي ديگر هم اجرا مي شود (مجتبي زاده، 1385).

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901